4. januar, 2024

Et stærkt år for Naturvejledning Danmark

2023 har været et spændende år, hvor vi i Naturvejledning Danmark har arbejdet på at styrke organisationen på mange fronter, både i forhold til medlemmerne og i forhold til omverdenen.  

Vi er lykkedes med at få flere fondsbevillinger til projekter. Vi har fået bevilliget 3,5 mio. kr. fra Velux Fonden til projektet “Frirum og fællesskab til naturen”, som skal udvikle natursociale metoder til at øge unges mentale trivsel. Derudover har vi fået bevilliget 4,4 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at fortsætte Mikro Science Festival frem til 2026. Og vi forventer at få positivt svar på en ansøgning om Krible Krable i starten af det nye år. 

Vi får jævnligt henvendelser fra andre organisationer, som ønsker at få Naturvejledning Danmark med som samarbejdspartner i forskellige projekter. Det gælder for eksempel et samarbejde med Røde Kors om at tage unge i udsatte positioner og deres familier ud i naturen, og projektet ”Væredygtige Unge i Naturen”, som vi har udviklet sammen med Absalon og en række opholdssteder. Begge dele er noget, som bliver lanceret i begyndelsen af det nye år. 

Alle disse projekter er med til at udvikle naturvejledningen i et samspil med dygtige og engagerede medlemmer og samarbejdspartnere. Og det giver mulighed for, at vi løbende kan udbyde aktiviteter, som supplerer de mange jern, som i forvejen er i ilden. 

Men de mange projektaktiviteter er også et udtryk for, at Naturvejledning Danmark kan spille en central rolle i løsningen af mange de udfordringer, der er i samfundet. Det gælder i særdeleshed i forhold til børn og unge, men også i forhold til befolkningen generelt.  

Det er i dette lys, at begrebet naturdannelse er så spændende. For mig at se indkapsler det stort set alle vores aktiviteter – og siger samtidig noget om det, som jeg synes er vores vigtigste og dybeste formål: At skabe mødet mellem mennesker og natur. Hvordan Naturvejledning Danmark skal forholde sig til begrebet naturdannelse er for mig kimen til den snak vi skal have om organisationens fremtid i de kommende år! 

Vi er også glade for at der fortsat er god søgning til Naturvejlederuddannelsen, samtidig med at der de seneste år er kommet flere lignende tilbud fra andre organisationer. I Naturakademiet samler vi uddannelsen og åbne kurser. Vi udvikler hele tiden relevante efteruddannelsestilbud, som har fokus på at gøre de åbne kurser attraktive både for dem der har naturformidling som den primære faglighed, og for kursister med andre fagligheder. 

Også vores netværk bidrager i høj grad til den faglige udvikling. Og her vil vi opgradere i 2024! Tovholderne for de faglige netværk har her i december holdt møde med bestyrelsen. Her var kæmpe energi til at gå i gang med at finde ud af, hvordan netværk, bestyrelse og sekretariat kan gøre hinanden endnu bedre. Til marts går vi tilsvarende i gang med de regionale netværk, så vi kan få en forening med endnu stærkere sammenhængskraft. Til glæde for både medlemmer og alle vores samarbejdspartnere, lokalt såvel som nationalt. 

Vi vil i 2024 fortsætte vores arbejde med at styrke de regionale og faglige netværk, ligesom vi vil styrke vores kommunikation, både indadtil og udad. Vi ser blandt andet frem til, at vi får en ny hjemmeside, som er klar til lancering i starten af januar. 

Og så løber vi arbejdet med at revidere organisationens strategi i gang. Det gør vi gennem inddragende samtaler i de regionale netværk, på årskonferencen og hvor vi ellers kan mødes med både medlemmer og samarbejdspartnere. Ambitionen er, at vi skal have en fælles platform, som tegner en organisation som alle medlemmer vil være stolte af, og som rækker konstruktivt ud til vores omverden. 

På vegne af Naturvejledning Danmarks bestyrelse og sekretariat ønsker jeg jer alle et godt nytår! 

Kærlig hilsen
Jakob Walløe Hansen,
Formand for Naturvejledning Danmark 

Flere nyheder

Her kan du læse flere af foreningens nyheder, artikler og tidligere foreningsblad, NATURvejleder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top