20. februar, 2024

Nye vejledninger om natur og friluftsliv i skole, børnehave og SFO

Norsk Friluftsliv har i samarbejde med Universitetet i Sørøst-Norge kortlagt, hvad der hindrer og fremmer brugen af naturen som lærings- og aktivitetsarena - det er der kommet 3 vejledninger ud af. Læs hele artiklen herunder (på Norsk).

FOTO: PAULINA CERVENKA

Nye veiledere om natur og friluftsliv i skole, barnehage og SFO

PUBLISERT  – SIST OPPDATERT 05.02.2024

Det å ta barna med ut i naturen gir mer variert læring, bedre miljø og mer trivsel. Slik kan ansatte i skoler, barnehager og SFO lykkes.

Det er et politisk mål at barn i Norge skal ha mer uteundervisning og lære mer om friluftsliv. Det er uttrykt i stortingsmeldingen om friluftsliv (2016), og går igjen i læreplanen for skolen og rammeplanene for barnehage og SFO.

I hvilken grad man har lykkes med dette er svært varierende. På oppdrag fra Miljødirektoratet har derfor Norsk Friluftsliv, i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge, kartlagt hva som hindrer og fremmer bruken av naturen som lærings- og aktivitetsarena.

Resultatet er tre nye veiledere, som nå er tilgjengelig for nedlasting digitalt:

Sendt til alle skoler, barnehager og SFO

Vi har intervjuet erfarne pedagoger, barnehage- og skoleledere og andre viktige aktører fra hele landet. De har vært rause og delt av den verdifulle kunnskapen de sitter på. Nå deler vi den videre med alle som er nysgjerrige på å bruke naturen mer aktivt i sitt arbeid med barn, forteller Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Målgruppen er lærere, barnehage- og SFO-ansatte, pedagoger og andre som jobber med barn og unge.

Norsk Friluftsliv også sendt ut fysiske eksemplarer av veilederne til alle landets skoler, barnehager og SFO.

Ung gutt som leker i vann.

LEK OG LÆRING: Forskning viser at naturen ikke bare er en arena for aktivitet, men også spiller en viktig rolle for læring og samspill. Foto: Paulina Cervenka

Enkle møter med naturen

Når vi snakker om å bruke naturen i skole, barnehage og SFO handler det først og fremst om nære og hverdagslige naturmøter, som underbygger temaene og aktivitetene man jobber med.

I løpet av prosjektet har Norsk Friluftsliv hatt samtaler med folk som er gode på å skape nettopp slike møter. De har hjulpet oss å finne fram til de viktigste faktorene for å lykkes.

Suksessfaktorene handler i stor grad om det samme, enten man jobber i skolen, barnehagen eller SFO. Hovedfunnene er delt inn i seks hovedtemaer som går igjen i alle de tre veilederne:

  • Forankring i styringsdokumenter
  • Forankring hos ledelsen
  • Kunnskap, kompetanse og trygghet hos de ansatte
  • Tilgjengelig natur og nærnatur
  • Kulturen på arbeidsplassen
  • Den viktige forskningen

Under hvert tema får lærere, barnehageansatte og ansatte i SFO tips, inspirasjon og fakta som kan hjelpe dem å bruke naturen oftere.

Vi håper de nye veilederne blir omfavnet av skoler, barnehager og SFO over hele landet. Hverdagen der er enormt viktig for barnas faglige, sosiale og også personlige utvikling, og naturen er en fantastisk arena for å jobbe med dette, sier Bente Lier.

Nysgjerrig på friluftsliv i skolen?

Vil du vite mer om hvordan man kan bruke naturen som lærings- og aktivitetsarena?

Friluftsliv i skolen er et prosjekt som driftes av Norsk Friluftsliv, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. På nettstedet friluftsliviskolen.no finner du et eget årshjul for uteskole, i tillegg til mer materiell, tips og inspirasjon.

Nettsiden retter seg primært mot lærere, men kan også være aktuell for både barnehageansatte og de som jobber i SFO.

Les mer: – Naturen er en perfekt arena for dybdelæring

SUKSESSFULLE TILTAK I SKOLE, BARNEHAGE OG SFO


Artiklen er først udgivet her.

Flere nyheder

Her kan du læse flere af foreningens nyheder, artikler og tidligere foreningsblad, NATURvejleder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top