3. februar, 2024

Naturvejleder søges til Røde Kors samarbejde

Kan du skrive en manual om naturvejledning for sårbare unge?

I forbindelse med Naturvejledning Danmarks samarbejde med Røde Kors, i projektet ”Mental trivsel i naturen”, søger vi en naturvejleder, der kan udarbejde en manual til de deltagende naturvejledere i projektet.

Manualen skal, sammen med et webinar, skabe en ramme for og opkvalificere naturvejlederne til at planlægge og afholde ture målrettet udsatte unge, i følgeskab med voksne (familie eller frivillige), i regi af lokalafdelinger i Røde Kors.

Indholdet i manualen skal være følgende:

  • En oversigt over aktivitetsmuligheder, en slags inspirationskatalog, som er tilpasset målgruppen og projektets kontekst. Aktiviteterne er kategoriseret under 4 temaer: Skabe, Undersøge, Sanse og Lege.
  • Anbefalinger der kan videregives til frivillige i lokalafdelinger om en minimumsforventning til grej og udstyr til målgruppen når de skal på tur.
  • En oversigt over særlige forhold mht. målgruppen, og de rammer og vilkår som turene er underlagt (bl.a. natur-uvant målgruppe med begrænset kendskab til dansk, lokalafdelinger som vært for turene, hensigt om at turene kan afvikles med et minimum af transport for målgruppen (bolignært, eller i områder med mulighed for offentlig transport))

 

Tidsramme: Manualen skal udarbejdes i løbet af perioden 1. marts – 1. maj 2024. I efteråret 2024 revideres manualen, med udgangspunkt i erfaringer fra de afholdte ture. Du planlægger processen sammen med NVDK’s projektmedarbejder. Vi forventer, at der foreligger en beta-version senest 20. marts, som kan benyttes af naturvejledere, der afholder ture i starten af april.

Økonomi: Der er afsat i alt 100 timer á 500 kr. (ex. moms). til opgaven. Disse fordeles således at 80-90 timer bruges til udarbejdelsen og 10-20 timer bruges på revideringen.

Sparring: Der tilknyttes en naturterapeut, som kan give faglig sparring til naturvejlederen i 20 timer. Naturvejledning Danmark afholder statusmøder undervejs, læser korrektur på og opsætter manualen. Denne skal ikke trykkes, men udgives som PDF.

Ansøgning: Hvis du er interesseret i opgaven, så send en kort ansøgning, på max. 1 side, hvori du beskriver dine kompetencer, din erfaring samt nogle tanker om hvordan du vil løse opgaven og dit bud på et estimeret omfang (vi forestiller os mellem 10 og 30 sider, men er åbne for dine input) til jakob@naturvejledningdanmark.dk. Vi foretrækker, at du har erfaring med formidling til udsatte unge samt at du tidligere har formuleret dig på skrift om formidling.

Ansøgningsfrist: 20. februar kl. 16.00. Vi sender en kvittering for din ansøgning, senest dagen efter at vi har modtaget den, og orienterer alle d. 23. februar, om hvorvidt de har fået opgaven eller ikke.

Flere nyheder

Her kan du læse flere af foreningens nyheder, artikler og tidligere foreningsblad, NATURvejleder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top