Om Naturvejlederuddannelsen

Naturvejledning Danmarks Naturvejlederuddannelse bygger på mere end 35 års erfaring med at uddanne naturvejledere fra hele landet. Der er garanti for et højt fagligt niveau og et dynamisk samspil mellem teori og praksis. Samtidig bliver du en del af et stærkt fagligt fællesskab, som varer ved lang tid efter uddannelsen er fuldendt.

Naturvejlederuddannelsen er en efteruddannelse for personer, der arbejder med naturformidling. Gennem uddannelsen udvikles dine kompetencer til at planlægge, udvikle og gennemføre naturvejledning.

Indhold i uddannelsen
Uddannelsens formål
Deltagerbetaling

Indhold i uddannelsen

Naturvejlederuddannelsen består af:

  • Et obligatorisk basismodul på otte kursusdøgn med en efterfølgende studieopgave.
  • Tre obligatoriske moduler på hver fem kursusdøgn, hvoraf to kurser efterfølges af studieopgave.

Deltagelse i basismodulet og gennemførsel af tilhørende studieopgave danner forudsætning for deltagelse i de efterfølgende obligatoriske moduler. De fire moduler afholdes som internatkurser forskellige steder i landet.

  • Derudover vælger man selv seks kursusdage fra den åbne kursusvirksomhed, som Naturvejledning Danmark udbyder.

Uddannelsesforløbet kan gennemføres indenfor 2-4 år.

Kurserne foregår forskellige steder rundt om i landet, hvilket giver mulighed for at arbejde med mange forskellige typer natur og landskaber i uddannelsen.

Naturvejledning Danmark er ansvarlig for uddannelsen og indgår i et tæt samarbejde med lokale naturvejledere.

Uddannelses formål

Formålet med uddannelsen er at kvalificere dig som naturvejleder, så du bliver klædt på til at formidle naturen, tilrettelægge gode, inspirerende og lærende forløb og arrangementer og bringe dine kompetencer i spil i forskellige sammenhænge.
Gennem naturvejlederuddannelsen udvikler du dine kompetencer til fagligt og pædagogisk at kunne udvikle, begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere naturvejledning. Du vil blandt andet lære:

  • At gennemføre arrangementer, der formidler en relevant viden om naturen og som støtter og stimulerer deltagernes læring.
  • Selvstændigt og sammen med andre at udvælge og beskrive formidlingens mål, indhold og form.
  • Kritisk at analysere og begrunde de valg, der træffes i planlægning, gennemførelse og evaluering af naturvejledning under hensyn til deltagernes forudsætninger og rammerne for formidlingen.
  • At videreudvikle nye former for formidling samt imødekomme nye formidlingsbehov og nye målgrupper.

Du kan læse mere om uddannelsens formål og opbygning i studieordningen.
Du kan også læse mere om kurserne og de studieopgaver, du skal løse undervejs.

Deltagerbetaling

For 2025 er prisen for uddannelsen:

  • Basismodul 1: (8 kursusdøgn): 24.000 kr. inkl. moms (19.500 ex. moms)
  • Modul 2-4: (3 moduler af 5 kursusdøgn): 13.500 kr. inkl. moms (10.800 ex. moms) pr. modul
  • Korte kursus (6 kursusdøgn): se under hvert kursustilbud. Priser mellem 0-3.000 kr. inkl. moms (0-2.400 ex. moms) pr. kursusdøgn.

Du kan få rabat på de korte kurser, hvis du er medlem af Naturvejledning Danmark. Som ny studerende får du første års medlemskab gratis.

Uddannelsens pris er inkl. alle omkostninger, herunder også kost og logi på internatkurser.
Hvert modul og kursus betales for sig og skal være betalt inden kursusstart.

Det er muligt at betale hele det samlede forløb ved påbegyndelse af uddannelsen. Prisen vil så være 75.000 kr. inkl. moms (60.000 kr. ex. moms), hvilket svarer til en prisreduktion på ca. 5 % i forhold til, hvis de enkelte kurser betales lige inden kursusstart gennem hele forløbet. Priserne indeksreguleres hvert år.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top