Om Naturvejledning Danmark

Naturvejledning Danmark er et fagligt fællesskab, som arbejder med at fremme vilkår for naturvejledning og naturformidling i Danmark.

Naturvejledning Danmarks primære aktiviteter er:

Medlemmer

Servicering af medlemsnetværk. De regionale netværk er det stærke, lokale faglige fællesskab. De faglige netværk står for faglig sparring og udvikling inden for en række afgrænsede tema.

Årskonferencen er stedet, hvor medlemmer og andre med interesse for naturformidling samles i 3 dage om et udvalgt tema. Der netværkes og hygges, og det hele slutter med en kæmpe fest.

Naturakademiet

som rummer naturvejlederuddannelsen og enkeltkurser.

Projekter

Foreningen driver en række projekter, som understøtter den lokale naturvejledning og udvikler nye metoder til naturformidling.

Interessevaretagelse

Foreningen fremmer vilkår for naturvejledning og naturformidling gennem interessevaretagelse og strategiske partnerskaber.

Vedtægter og strategi

Naturvejledning Danmark arbejder efter en strategiplan for perioden 2020-2025, som du kan læse her: Strategiplan 2020-2025.

Organisation

Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling.
Det daglige arbejde varetages af Naturvejledning Danmarks sekretariat

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top