Hvorfor Naturvejlederuddannelsen?

Naturvejlederuddannelsen af Naturvejledning Danmark giver dig masser af stærke kompetencer, som du kan bruge i din hverdag, og et stærkt netværk, som du kan trække på.
Her er 5 gode grunde til at blive uddannet naturvejleder.

Du får et stærkt netværk
Det er en uddannelse som tager afsæt i praksis
Det er en fleksibel uddannelse
Vi møder dig hvor du er som naturvejleder og menneske
Vi har en dynamisk læringskultur med høj faglighed

Du får et stærkt netværk

Naturvejledning Danmark er en forening med et stærkt fagligt fællesskab omkring naturformidling. Vi har over 400 engagerede medlemmer, som hele tiden udvikler og deler erfaringer. Og vi bliver hele tiden flere!

 • Vi lægger vægt på fællesskabet mellem studerende, da formidling også handler om dialog og relationer.
 • Gennem uddannelsen inviteres du ind i et stærk netværk af naturvejledere, som har rod i en fælles kultur omkring videndeling, sparring, ideudveksling og kreativitet.
 • Partnerskaber og samarbejde er en vigtig del af naturvejlederens hverdag, som du via foreningens projekter og samarbejder har mulighed for at blive en del af.
 • Vælger du at tage uddannelsens obligatoriske moduler i rækkefølge dvs. ’følger dit hold’, har du en unik mulighed for at blive en del af et uvurderligt netværk af viden og erfaring, som du kan trække på lang tid, efter at du har afsluttet uddannelsen.

Det er en uddannelse som tager afsæt i praksis

 • Du uddannes sammen med andre, som til dagligt arbejder med naturvejledning og/eller -formidling. Det er grundlaget for en uddannelse med et højt fagligt niveau med rig mulighed for udveksling af praktiske erfaringer.
 • Deltagerne kommer med forskellige faglige baggrunde, for eksempel inden for naturvidenskab, som lærere eller pædagoger. Det betyder, at du får unik mulighed for at udvikle dig sammen med andre autentiske formidlere med forskellige faglige baggrunde.
 • Du undervises af erfarne og fagligt stærke praktikere. Vi har et kæmpe netværk af naturvejledere og trækker på nogle af de mest erfarne kræfter inden for dansk naturformidling og naturvejledning. 

Det er en fleksibel uddannelse

 • Uddannelsen forløber parallelt med dit arbejde. Den kan gennemføres på mellem 2 og 4 år, alt efter hvad der passer dig bedst. 
 • Efter basismodulet kan de resterende moduler tages i vilkårlig rækkefølge. 
 • Du behøver ikke tage hele uddannelsen, men kan vælge ét eller flere moduler til at styrke din fagprofessionelle profil.
 • De 6 valgfrie kursusdage giver dig mulighed for at tone din uddannelse i forhold til faglige ønsker og behov. Du kan tage de valgfrie kursusdage, allerede inden du er optaget på uddannelsen. 

Vi møder dig hvor du er som naturvejleder og menneske

 • Uddannelsen understøtter udvikling af dine særlige potentialer, så du bliver en autentisk og engageret formidler.
 • Uddannelsen giver dig redskaber, som du kan bruge i dit arbejde, uanset om du er selvstændig, offentligt ansat, arbejder i en NGO eller noget helt fjerde.
 • Det sker i vekselvirkning mellem undervisning, kobling til egen praksis og gennem tætte relationer og netværk på uddannelsen.

Vi har en dynamisk læringskultur med høj faglighed

 • Uddannelsen er bygget op omkring de nyeste principper for læring.
 • Du lærer at sætte naturformidling ind i en større sammenhæng for eksempel i forhold til klima, sundhed, sociale og læringsmæssige gevinster.
 • Uddannelsen arbejder med en stærk refleksionskultur, hvor kollegial sparring og feedback skaber et solidt fundament for egen læring.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top