Frirum og Fællesskab

Med midler fra Velux Fonden skal Naturvejledning Danmark i samarbejde med de fire kommuner; Furesø, Odense, Vesthimmerland og Esbjerg, udvikle og afprøve natursociale tilbud til børn og unge i mistrivsel.

I projektet ”Frirum og Fællesskab i naturen – Naturvejlederen bygger bro mellem kommune og foreninger”, der løber i perioden 2023-2026, er målet, at undersøge, beskrive og metodeudvikle, hvordan tværkommunale projektgrupper i samarbejde med frivillige foreninger kan være et greb ind i de mistrivselsudfordringer kommunerne aktuelt står overfor på børn- og ungeområdet – med naturen som frirum og ramme for fællesskabsunderbyggende aktiviteter, og med naturvejlederen som forandringsagent og brobygger.  

Projektets primære målgruppe er de 13-17-årige unge, som ikke trives i de nuværende fritidsbaserede fællesskaber, som måske oplever ensomhed eller afmagt i forhold til stort præstationspres. De fire indsatser skal således identificere, gribe og engagere den bredere gruppe af unge, der oplever ”generel mistrivsel” gennem en tidlig indsats.  

Det er et udviklings- og læringsprojekt, der rummer en stor grad af metodefrihed. Det betyder at de fire kommunale projektgrupper har mulighed for at udvikle og rammesætte en indsats, der er meningsfuld hos netop dem. Gennem prøvehandlinger og samudvikling med målgruppen, kan projektgrupperne nytænke og teste samarbejder på tværs af eksisterende aktører – både kommunalt, fagprofessionelt og i forhold til foreningslivet – og skabe nye, natursociale tilbud målrettet de unge.

Projektet skal munde ud i fire eksemplariske cases, der skal danne grundlag for varige indsatser i de fire projektkommuner samt inspirere andre kommuner til at udbyde natursociale tilbud til unge i generel mistrivsel. Dertil skal projektet demonstrere, hvorledes naturvejlederen kan være en ressource i mistrivselsudfordringerne samt en vigtig brobygger på tværs i kommunen og ikke mindst mellem de unge og naturen.

For yderligere information om projektet kontakt projektleder Lena Andreassen på lena@naturvejledningsdanmark.dk  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top