Biodiversitet og Natursyn

Kort om initiativet: Biodiversitet og Natursyn for 4.-6. klasse

Naturvejledning Danmark har iværksat et toårigt initiativ, som skal introducere biodiversitet og natursyn på mellemtrinnet.

Som et led i undervisningen vil eleverne blive introduceret til en lokal problemstilling i naturen, og blive aktiveret i at udforme konkrete løsningsforslag og handlinger.

I et lokalt partnerskab mellem naturvejleder, lærer og lokal forening udvælges en konkret case i naturen. Ved brug af udeskole-didaktik får børnene et direkte forhold til et naturområde, som de undersøger sammen med lokale aktører. Dernæst formuleres et bud på en handling som adresserer den aktuelle udfordring. Eleverne medvirker til at iværksætte handlingen – f.eks. naturpleje, bekæmpelse af invasive arter, samtaler mellem parter med forskellige natursyn.

Afslutningsvis videreformidler klassen deres viden til en gæsteklasse, så erfaringerne deles ud, og eleverne får forankret deres viden.

Fig. 1: Model for undervisningsforløb. Tre ture, hver tur efter inde-ude-inde-modellen.

Projektets tidsplan:

Projektets leverancer

De deltagende naturvejledere afholder hver to klasse-forløb om natursyn, og to om biodiversitet i løbet af projektperiodens to år.

Projektet producerer en række materialer om biodiversitet og natursyn, samt en række undervisningsforløb, som raffineres undervejs, og stilles til rådighed for projektdeltagerne.

Derudover beskrives og dokumenteres eksemplariske cases. Alt materiale publiceres via Skoven-i-Skolen.

Som et særligt greb i projektet tilbydes på en camp i august 2023 undervisning i bl.a. ”Flipped Learning”, ”Sidemandsoplæring i naturen” samt indgåelse af lokale partnerskaber.

”Flipped Learning” er en videobaseret undervisningsmetode til fremme af samarbejds- og undersøgelsesbaseret læring. I relation til naturvejledere er metoden interessant, fordi man via videomediet får mulighed for at kommunikere til eleverne før man møder dem.

”Sidemandsoplæring i naturen”, giver de deltagende naturvejledere redskaber til bedre at overleverer nogle af deres udeundervisnings-kompetencer til lærere med henblik på at lærerne selv kan varetage undervisningsforløb i naturen fremover.

Vil du deltage?

Som naturvejleder bliver du i stand til at facilitere lokale partnerskaber, at videregive din viden om undervisning i naturen til lærere gennem sidemandsoplæring, samt at bruge redskaberne fra Flipped Learning i din formidling.

Som deltager i projektet gennemfører du i løbet af projektperioden to biodiversitets- og to natursynsforløb med forskellige klasser, i partnerskab med lærere og en lokal forening.

Du vil blive inviteret til at deltage i en obligatorisk 2-dages camp med undervisning og workshops inden for bl.a. Flipped Learning, sidemandsoplæring i naturen samt indgåelse af lokale partnerskaber.

Datoen for 2-dages camp i Vestdanmark er 7. – 8. august og i Østdanmark 10. – 11. august.

Vi tilbyder hjælp til netværksdannelse og lokale partnerskab undervejs i projektet.

Til brug for udgifter i forbindelse med lokale forløb vil der være en pulje, hvor der kan søges i alt 10.000 kr. i de to år, pr. deltagende naturvejleder.

Kontakt os hvis du vil høre nærmere.

Tanja Rahbektanja@naturvejledningdanmark.dk, 31519003
Jakob Simonsenjakob@naturvejledningdanmark.dk, 31523690

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top