5. marts, 2022

Tag fat på de store udfordringer!

Klimakrise – Biodiversitet – Naturdannelse – Natursyn – Handlingskompetence – Rewilding

Hvordan formidler vi ’de store’ dagsordener og hvad er vores rolle i det? Naturvejledning Danmark afholder 5 workshopdage i 2022, som sætter fokus på og skaber debat omkring hvordan vi kan arbejde med temaer i naturvejledningen, som kan være både store og uoverskuelige. Hvordan gør vi det konkret og handlingsorienteret – og hvilke værktøjer er det godt at have i værktøjskassen, så vi kan skabe handlingskompetence og håb hos deltagerne?

Målet med dagene er dels af bliver klogere på dagens tema og at blive klædt på til mere nuancerede debatter, som udgangspunkt for at planlægge ture og aktiviteter for forskellige målgrupper.

Overskriften på de fem workshopdage er:

  • Natursyn 10. maj 2022, Esrum
  • Naturdannelse 9. juni 2022, Vestamager
  • Biodiversitet og rewilding 27. juni 2022 – OBS! Denne dag er arrangeret af Biologifagligt netværk og deltagelse kræver, at du er medlem af Naturvejledning Danmark. Tilmelding sker via netværket.
  • Klima 31. august 2022, Sjælland
  • Adfærdsdesign 7. december 2022, Roskilde

Dagene vil bl.a. indeholde:

  • Oplæg fra fagpersoner
  • Eksempler og konkrete aktiviteter du kan tage med hjem/blive inspireret af
  • Debat og præsentation af forskellige holdninger og tilgange
  • Mulighed for at udvikle egen praksis

Du kan tilmelde dig dagene samlet eller enkeltvis. Hvis du tilmelder dig alle dagene, får du rabat. Prisen for medlemmer af Naturvejledning Danmark eller Biologiforbundet er 1450,- for enkeltdage og 5000,- kr. for alle fire dage inkl. moms. For ikke medlemmer er prisen inkl. moms 1950,- for enkeltdage og 7000,- for de fire dage.

Bemærk at temadagen d. 27. juni om Biodiversitet og Rewilding ikke indgår i tilmeldingen. Den skal du tilmelde dig særskilt – dagen er kun for medlemmer af Naturvejledning Danmark.

Læs mere om de enkelte temadage her: https://naturvejleder.nemtilmeld.dk/ (de bliver offentliggjort efterhånden som programmet er på plads).

Tilmelding til alle fire temadage sker her: https://naturvejleder.nemtilmeld.dk/30/. Tilmeldingsfristen er d. 1. maj 2022.

Arrangører:

Mette Aaskov Knudsen, Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Sofie Clauson-Kaas, Nationalpark Skjoldungernes Land

Eva Skytte, Naturvejledning Danmark

Spørgsmål rettes til Eva, uddannelse@naturvejledningdanmark.dk

Flere nyheder

Her kan du læse flere af foreningens nyheder, artikler og tidligere foreningsblad, NATURvejleder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top