22. marts, 2021

Ordinær generalforsamling 2021

Kære alle,

årets generalforsamling afholdes den 14. april fra kl. 15:30-17:30 – og rent online.

Dette skyldes selvsagt, at corona-restriktionerne ikke tillader os at afholde en normal fysisk generalforsamling. I stedet for at udskyde generalforsamling til et senere tidspunkt, ønsker vi at afholde en trimmet generalforsamling online – for både at efterleve foreningens vedtægter, men også for at kunne igangsætte en række initiativer med en forsamlings godkendelse.

Således indstiller bestyrelsen til, at Generalforsamling 2021 blot omfatter følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Beretning om foreningens virksomhed siden sidste generalforsamling
  • Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab
  • Præsentation af Handleplan 2021 (iht. Strategiplan 2020-2025) og afstemning herom
  • Valg af formand, bestyrelse, suppleanter og revisorer
  • Godkendelse af budget for indeværende år samt godkendelse af budget og kontingent for det efterfølgende år
  • Eventuelt

Relevante dokumenter og endelig program/dagsorden samt link fremsendes i ugen efter påske.

På vegne af bestyrelsen
Bedste hilsner

Jakob Walløe Hansen
Formand
Naturvejledning Danmark

Flere nyheder

Her kan du læse flere af foreningens nyheder, artikler og tidligere foreningsblad, NATURvejleder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top