17. juni, 2024

Ny pulje med 40 mio. kr. skal styrke naturens mødesteder

Landets naturcentre og –skoler får nu mulighed for at søge op til 1 mio. kr. til projekter, der kan få flere ud i det fri og gå på opdagelse i naturen. Samlet afsætter Nordea-fonden 40 mio. kr. til den nye landsdækkende pulje.

Tilmeld dig Nordea Fondens webinar d. 24. juni kl. 15-16 og hør mere.

Tilmeld dig til webinaret her.

Flere undersøgelser blandt andet fra Friluftsrådet og Københavns Universitet viser at ophold i naturen er sundt. Oplevelser i det fri styrker både vores mentale og fysiske velvære. Rundt om i landet findes naturskoler og -centre, der fungerer som indgangsport taler til naturen. Mange brugere drager stor fordel af faciliteterne og tilbuddene, som bidrager til at gøre naturen mere tilgængelig. Der er dog plads til, at endnu flere opdager de mange muligheder, naturen, centre og skoler tilbyder.

Derfor åbner Nordea-fonden nu en pulje målrettet alle naturcentre og naturskoler, som vil udvikle tilbud, der giver flere adgang til gode naturoplevelser, uanset deres forudsætninger:

“Naturens mødesteder er bemandet med dygtige mennesker og fyldt med fortællinger om vores fantastiske natur. Hvis vi kan være med til at flere går på opdagelse i naturen – også dem der ikke har opdaget den endnu, så bliver vi meget glade”, siger administrerende direktør i Nordea-fonden, Henrik Lehmann Andersen.

Der findes mange naturcentre og naturskoler i Danmark, og hovedparten ligger strategisk placeret på grænsen mellem by og natur. De rummer faciliteter, lokaler, udstyr, medarbejdere og frivillige, som kan aktiveres i endnu højere grad. Med puljen ønsker Nordea-fonden at bygge bro mellem naturcentrene og nye brugere gennem lokale samarbejder på tværs af foreninger, borgergrupper og boligområder.

Ældre orienteringsløb om formiddagen – mindfulness om eftermiddagen

For eksempel danner Naturcenteret Boserupgaard rammen om Roskilde Ældre Motions aktiviteter torsdag formiddag og Bedre Psykiatris aktivitet ‘Mindfulness i naturen’ torsdag eftermiddag. Begge foreninger udnytter naturen aktivt i deres aktiviteter og viser, hvordan Naturcenterets faciliteter kan bruges af mange forskellige brugergrupper.

Puljen fokuserer på at skabe merværdi ved de eksisterende naturcentre og understøtte deres funktion som centrale mødesteder. Projekterne skal være almennyttige og have en bred offentlig tilgængelighed.

Puljen støtter en bred vifte af projekter

Puljen støtter både nye aktiviteter og opgradering af eksisterende faciliteter. Der kan søges støtte til nye samarbejder, der kan fremme naturoplevelser, samt formidlings-projekter, der er målrettet nye brugere. Puljen kan også dække opgraderinger og indretning af faciliteter, så de rummer og inviterer flere brugere ind.

Nordea-fonden har afsat op til 40 millioner kroner til puljen, som forventes at støtte omkring 60 projekter over hele landet. Projekterne skal være igangsat inden udgangen af 2025 og afsluttet senest i 2028.

Fakta om puljen Naturens mødesteder – flere fællesskaber i det fri

Formål:

Puljen skal styrke og opgradere naturcentre som centrale inspirations- og mødesteder for hele befolkningen, med fokus på at inkludere nye brugergrupper og skabe flere naturoplevelser.

Støtteområder:

– Nye aktiviteter og samarbejder, der fremmer naturoplevelser for nye brugergrupper.
– Formidlingsprojekter målrettet nye brugere.
– Opgradering og indretning af faciliteter for at invitere flere brugere ind.
– Materialer og udstyr, der understøtter aktiviteter på naturcentrene.

Økonomi:

– Puljen er på op til 40 millioner kroner.
– Forventet støtte til ca. 60 projekter.
– Kommunale projekter skal have en medfinansiering på mindst 30%.

Formalia:

– Deadline for puljen er 7. november 2024
– Svar for ansøgning forventes inden 1. januar 2025

For yderligere information, kontakt:
Kommunikationskonsulent Thomas Houkjær
Email: th@nordeafonden.dk
Telefon: +45 29647137

 

Flere nyheder

Her kan du læse flere af foreningens nyheder, artikler og tidligere foreningsblad, NATURvejleder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top