17. december, 2020

Naturvejledere og Friluftsrådet

Læs med her, hvor Arne Bondo fortæller om Friluftsrådets kredse og opfordrer alle interesserede i at gå ind i kredsarbejdet for at være med til at arbejde for mere friluftsliv, lokale initiativer og lokal indflydelse.

Naturvejledere og Friluftsrådet

Friluftsrådet var med til at starte Naturvejlederordningen i Danmark. Derfor var det også naturligt at Naturvejlederforeningen i 1992 meldte sig ind i Friluftsrådet.

Lokalt er Friluftsrådet organiseret i 23 Kredse, der hver dækker 2-7 kommuner. Du kan finde en oversigt over kredsene på Friluftsrådets Hjemmeside. Alle Friluftsrådets medlemsorganisationer er blevet bedt om at udpege en Kredsrepræsentant i hver af de 23 kredse. Disse Kredsrepræsentanter indkaldes en gang om året til Årsmøde hvor de vælger en Kredsbestyrelse på 5-7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand. I øjeblikket har Naturvejlederforeningen 2 formandsposter: Karin Winther i kreds Himmerland-Ålborg og undertegnede i Kreds Sønderjylland Øst. Naturvejlederforeningen er en af Friluftsrådets mindste medlemsorganisationer, så det er vel helt fint med 2 formandsposter.

Det er spændende og berigende at sidde i bestyrelsen for en af Friluftsrådets kredse. Vi er god dialog med vore kommuner om alle friluftstiltag – fra kommuneplaner til stier. Vi har poster i de grønne råd, i Naturstyrelsens Brugerråd og i Hjortevildtgrupperne. Vi arbejder med Friluftsrådets mærkesager, bl.a. Grønt Flag og Blåt Flag.

Men fra 2021 ændres strukturen for Friluftsrådets 23 kredse. Systemet med kredsrepræsentanter ophæves, og på Årsmøderne i normalt marts måned vælges bestyrelsen af de lokale friluftsorganisationer, hvor hovedforeningen er medlem af Friluftrådet – d.v.s. fx de lokale spejdergrupper, sportsfiskeforeninger etc.  

De foreninger der ikke har lokale afdelinger får tilsendt invitationen til årsmødet til Hovedforeningen hvis de ikke har tilmeldt lokale repræsentanter. Og det er jo netop Naturvejlederforeningens situation – vi har jo ikke lokale foreningen.

Som jeg skrev ovenfor er der berigende at deltage i Friluftsrådets lokale arbejde – og det giver mange gode kontakter. Derfor vil jeg hermed opfordre alle mine naturvejlederkolleger landet over til at overveje at melde sig som Naturvejlederforeningen kontaktperson i din kreds.

Hvad indebærer det så at være kontaktperson? Som minimum at du deltager i et Årsmøde. Her kan du så overveje om du vil melde dig til arbejdsgrupper eller evt. stille op til valg af bestyrelse.

Find din kreds på Friluftrådets hjemmeside. Og hvis du beslutter dig for at være kontaktperson så send en mail inden 31. dec. 2020 til vor formand Jacob Walløe Hansen formand@natur-vejleder.dk

Med venlig hilsen

Arne Bondo-Andersen

Flere nyheder

Her kan du læse flere af foreningens nyheder, artikler og tidligere foreningsblad, NATURvejleder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top