Opgaven består af at indsamle forslag til emner, strukturere bladenes indhold, tilbyde sparring og sikre de overordnede aftaler med temaredaktører, skribenter, annoncører og ikke mindst layouter, således at deadlines overholdes. Bladet er elektronisk, men en meget vigtig del af foreningens kommunikation – såvel internt som eksternt.
Som så meget andet, er denne opgave ulønnet, men til gengæld fyldt med spændende opgaver, gode grin, kreative ideer og en fantastisk mulighed for at præge foreningens ansigt udadtil.

Vores nuværende redaktør (Rikke Vesterlund) har lovet at give sidemandsoplæring og sparring på dit første blad… Er du nysgerrig på mere, eller er du tændt på opgavens muligheder, så kontakt enten redaktør Rikke Vesterlund på tlf: 2347 2709 eller bestyrelsesmedlem Peter Baloo Laurents på tlf: 3062 4542.