1. december, 2003

“Nationalparker” – NATURvejleder 2003 – nr. 4

Dette nummer indeholder artikler om naturvejledernes rolle i nationalparksprojekterne, om hvordan vi kan støtte op om borgerinddragelse og de teoretiske grunde til at man mener borgerinddragelse er et nøglepunkt. Der er input fra de forskellige pilotprojekter og inspiration fra udlandet.

Download og læs bladet her.

 • Nationalparker i Danmark
  Redaktionel leder
 • Nationalparkernes Leatherman
  Henning Enemark fra Friluftsrådet mener at naturvejlederne har en central plads som multitool i forbindelse med at gøre nationalparksprojekterne til succes.
 • Pilotprojekt Nationalpark Møn
  Borgerinddragelse i naturen er et af nøgleordene for Kirsten Ramskov, projektmedarbejder i Pilotprojekt Nationalpark Møn.
 • Medejerskab og lokal formidling
  Thorkild Lund spiller på mange strenge når det handler om at vække borgernes medejerskab; støtteforeninger, lokale foreninger, inddragelse af uorganiserede borgere og kontakt til de naturvidenskabeligt interesserede.
 • Nationalparker og besøgscentre
  Det er med en sund skepsis at Danmarks Naturfredningsforening er gået med på ideen om nationalparker i Danmark fortæller Michael Stoltze.
 • Naturvejledning i Nationalpark Mols
  Morten D.D. Hansen giver sit bud på hvordan formidlingen af en nationalpark som den ved Mols bjerge skal tilrettelægges.
 • Natur, natur sein lassen
  Peter Fabricius beretter om en inspirationstur til Nationalpark Jasmund på Rügen der har omkring 1,5 mio besøgende hvert år.
 • Europarc Junior Rangers
  Allan Gudio Nielsen præsenterer det europæiske forsøgsprojekt som har til formål at engagere unge der bor i nærheden af Nationalparker og andre beskyttede naturområder.
 • Skismaet mellem at tiltrække publikum og beskytte den bedste natur vi har
  Marianne Hald Mortensen beskriver dilemmaet og kommer med forslag til hvordan vi kan beskytte de mest sårbare områder.
 • Demokratiske perspektiver for naturvejledningen
  Hans Peter Hansen og Laura Tolnov Clausen fra RUC giver en gedigen akademisk beskrivelse af hvad borgerinddragelse er; myndiggørende, kompetenceudviklende, involverende og procesorienteret.
 • Borgerinddragelse set med Teknologirådets øjne
  Vi ser borgerinddragelse som en demokratisk proces, som skal være til for resultatets skyld, udtaler Søren Gram og Lars Klüver.
 • Naturbeskyttelse og borgerinddragelse set fra Mols
  Projektleder Pernille Månsson beskriver de konkrete tiltag man har gjort på Mols for at få borgerne på banen.
 • Undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy
  Ib Nord Nielsen giver et indblik i arbejdet med borgerinddragelsen i Nationalpark Thy.
 • Borgerinddragelse i Lille Vildmose
  Også i Lille Vildmose har man gang i forskellige projekter der skal inddrage borgerne, Ole Jappe fortæller.
 • Nationalparker og naturvejledning
  Anbefalinger og idékatalog fra netværksmøde.
 • Naturvejledning i forbindelse med pilotprojekter
  I Nordsjælland har Anne Johannisson erfaringer med at lave en debatudstilling som 11.000 har besøgt og mener den indirekte formidling når ud til mange flere end der kan være på en skovtur.
 • Konference om Nåleskovens velsignelser og forbandelser
 • Naturvejledning og teambuilding

Flere nyheder

Her kan du læse flere af foreningens nyheder, artikler og tidligere foreningsblad, NATURvejleder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top