5. marts, 2018

Kulturhistorisk formidling med runer.

I Naturpark Åmosen er der mange spændende arkæologiske fund, blandt andet fra vikingetid. Vikingetiden kan være svær at formidle sanseligt. Vikingetiden kan være svær at forstå, begribe, sanse og blive optaget af.

For at sikre os at både sanser, krop og hoved er med, har vi udviklet et forløb, hvor vi formidler vikingetiden gennem runer. Til aktiviteten har vi fået specialfremstillet et sæt brændejern, som er et runealfabet.
Naturvejledningsaktiviteten kalder vi runebrænding.

Praktik

Rent praktisk kan et naturvejledningsforløb foregå på mange forskellige måder, alt efter det fokus den enkelte klasse ønsker med undervisningen i forhold til læringsmål m.m.

Når klassen er ankommet kan de hjælpe med at gøre klar med optænding af bål og hente runejernene frem. Børnene kan sagtens hjælpe med det, og samtidig giver det en fin anledning til at tale om opførsel og regler omkring bålet.

Ideen er at hvert enkelt barn skal brænde sin egen rune i en træskive. Hvis der er rigtig god tid, så kan børnene selv save deres træskiver og bore huller til snor i skiverne. Hullet til snor er så skiverne kan bruges som medaljer eller talismaner til at hænge om halsen. Aktiviteten giver dermed hvert barn en genstand med hjem, som de kan bruge til generindring eller til et videre forløb i klassen.

I forbindelse med aktiviteten er der rige muligheder for at tale om de mange forskellige emner, som rundebrænding åbner for. Fx sikkerhed, sprogforståelse, træer, dansk, retskrivning m.m.

Refleksion

Runebrænding er lidt et Columbusæg. Kan virkelig mange forskellige ting, og kan derfor fleksibelt tilpasses forskellige læringsplaner, ønsker m.m.:

 • Bålaktivitet
  Både børn og voksnes sanser vækkes når de samles om bålet. Ilden er igennem menneskets historie en livsbetingelse, som til stadighed vækker sanserne, både følesans, syn, hørelse, og lugtesansen. Med bålet har naturvejlederen ofte interessen fra både børn og voksne fanget.
 • Sikkerhed
  Bålaktiviteter er altid en god anledning til at tale om sikkerhed og respekt for ilden. I forbindelse med runebrænding, hvor der svinges rundt med glødende jernstænger. Skal sikkerheden være i top, og naturvejlederen skal bruge evner som klasseledelse, og kommunikation med myndighed.
 • Sprogforståelse
  Runerne er en forhistorisk version af vores sprog i dag, og alfabetet kommer fra inspirationer fundet ved kontakter med det romerske rige mellem år 0 og år 400, hvor Romerriget var en enorm stor europæisk magtfaktor og kilde til indflydelse. I aktiviteten er det oplagt at tale om hvad sprog er, og hvor det kommer fra, både det talte og det skriftlige sprog. Faktisk stammer ordet bogstaver fra ordene bøg og stav = bøgestave = runepinde.
 • Refleksion over retskrivning
  Runer udmærker sig ved at de ikke tager udgangspunkt i retskrivning, og derved adskiller sig væsentligt fra moderne sprog. Det betyder at børn får mere lov til at selv at bestemme, hvordan ting staves, og at de får mulighed for at reflektere over at retskrivning er en moderne opfindelse, og at ting var anderledes i fortiden.
 • Fornemmelse af træ
  Deltagerne i aktiviteten skal håndtere træ, og får derved altid mærket på træet og føler med deres hænder hvordan træ føles. Aktiviteten er rigtig fin som hands- on aktivitet, med gode muligheder for at se, røre, lugte og høre.
 • Natur og teknik
  Rødglødende jern er en spændende ting at kigge på når man har Natur og Teknik med en klasse, men også bålet, træet, og hvad der sker når man brændemærker er interessante i denne sammenhæng.
 • Træer og deres opbygning
  Træernes morfologi er også i spil. Runernes særprægede udseende, hvor der ikke er vandrette linjer i runerne, stammer fra at de fleste runer blev ristet/snittet i træ. Frisk træ kan lukke årerne igen, hvis man skærer/snitter på langs af årerne i træet. Så for at være sikker på at dele af runerne i det friske træ ikke forsvandt, endte man med runer bestående af kun lodrette og skrå linjer. Denne detalje ved runerne er et fantastisk afsæt for at tale om træer og deres opbygning, evne til at suge vand og meget mere.

Anbefalinger

Hvis man ønsker at arbejde med runebrænding, skal man have fat i et sæt brændejern, specialfremstillet med runer på. Mange smede vil kunne lave dette, men hvis man ønsker et sæt som på billedet, så kan du kontakte Naturpark Åmosen www.naturparkaamosen.dk , som ved hvor de kan fremstilles.

Bliver det for omstændeligt med runejern, kan tuscher erstatte brugen af brændejern, men så forsvinder behovet/brugen af bål, og det hele ændres lidt.

Flere nyheder

Her kan du læse flere af foreningens nyheder, artikler og tidligere foreningsblad, NATURvejleder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top