I bestyrelsen har vi hen over året løbende forsøgt at tilpasse os en corona-situation og det har ikke hele tiden været nemt at agere på strategihandleplanen. Men vi har lært af tiden og ud på sensommeren og i efteråret begyndte bestyrelsen for alvor at kunne se en retning på nogle af de mange initiativer, der ligger i regi af strategien. Det vil udmønte sig i en række positive forandringer på bl.a. medlemssiden i det nye år.

Mange af jer har givetvis allerede hørt eller læst det, men ved udgangen af januar stopper Mette Aaskov Knudsen som hhv. uddannelsesleder og sekretariatsleder til fordel for et job som formidlingskoordinator i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Derfor er der allerede igangsat en proces med at finde en ny model for hvordan foreningen håndterer hhv. sekretariat og uddannelse. I den forbindelse vil jeg gerne udtrykke en stor tak til Mette, for de mange timer i naturvejledningens tjeneste – sikke en forskel, du har gjort! God vind i det nye job – vi ses i nye samarbejder!

Pandemien fylder i disse dage måske mere end de har gjort på noget andet tidspunkt og derfor har det været svært at forholde sig til et nyt år med flere restriktioner – for de varer nok lidt endnu. Alligevel har vi måtte tage stilling til en generalforsamling i 2021. Den endelige form kendes ikke, men

Generalforsamling 2021 finder sted lørdag den 6. marts.

Vi arbejder pt. på en online-udgave med decentralt placerede deltagergrupperinger ude i de respektive regionale netværk. I hører mere om det straks i det nye år, men afsæt endelig gerne datoen.

Desværre må vi så vinke farvel til en årskonference i 2021. Det har været svært for det sønderjyske netværk at få landet de fornødne aftaler, der tillod den gode konference, de gerne vil give os – så netværk og bestyrelse har besluttet at udskyde det sønderjyske netværks udgave af årskonferencen til 2022. Vi glæder os allerede!

Men intet julenyhedsbrev uden en glædelig besked. I den forgangne uge bevilligede Friluftsrådet 1,5 millioner kroner til Naturvejledning Danmarks kommende projekt ’Nye veje til børns naturforståelse’. Vi glæder os til at dele indholdet af projektet i det nye år. Stort tillykke til forening og tak til alle involverede i ansøgningsprocessen – og ikke mindst til Friluftsrådet for bevillingen!

Afslutningsvis vil jeg blot ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!!!

Bedste julehilsner

Jakob

Formand
Naturvejledning Danmark