Naturakademiet er Naturvejledning Danmarks kursuscenter, hvor naturvejledere, lærere, pædagoger, sundhedspersonale, naturmedarbejdere, konsulenter og frivillige formidlere kan få ny viden og nye kompetencer. Kurser har karakter af høj faglighed og høj praktisk anvendelighed. 

Naturakademiet er under udvikling og vi inviterer derfor interesserede naturvejledere, som kunne tænke sig at blive kursusledere på temadage, ERFA-kurser eller fler-dages kurser til at kontakte os. 

Du kan henvende dig hvis: 

  • Du har en ide til et spændende og relevant kursus, som du gerne vil afholde i Naturakademiets regi. Evt i samarbejde med en kollega 
  • Hvis du har lyst til at prøve kræfter med at være kursusleder, men måske ikke lige har et klart kursus på hånden 
  • Hvis du har ideer til kurser, men ikke tænker at du selv skal holde det 

 Din henvendelse må meget gerne indeholde: 

  • Lidt om dig selv – et kortfattet CV 
  • Hvad du kan bidrage med som kursusleder 
  • En kort beskrivelse af det kursus du gerne vil afholde eller som du synes der er behov for bliver afholdt 
  • Dine ideer til hvor og hvornår kurset kan afholdes 

Du kan kontakte os på mail: 

Eva: Uddannelse@naturvejledningdanmark.dk 

Mette: mette@naturvejledningdanmark.dk 

Eva og Mette deltager begge på årskonferencen på Torø. Grib fat I os, hvis du har spørgsmål til ovenstående.