4. juni, 2024

Frirum og Fællesskab i Naturen

Læs den officielle pressemeddelelse fra projekt Frirum og Fællesskab i Naturen - Naturvejledere bygger bro mellem kommune og foreninger her. Projektet er skudt godt i gang og vi vil elske, hvis du hjælper med at sprede det gode budskab og dele dine erfaringer med os!

Der er allerede godt gang i tanker og ideer, der skal forme de natursociale aktiviteter i projekt Frirum og Fællesskab i Naturen. Siden oktober 2023 har Rikke Molin (Skibhusgården, Odense kommune), Johnny Skjoldborg & Frida Nordahl (Skolelandbruget, Furesø Kommune), Karin Winther (Vesthimmerland Kommune) og Thomas Brochstedt (MYRTHUE, Esbjerg Kommune) lagt energi i at udtænke og planlægge kommende forløb for unge mellem 13-17 år, der kæmper med ensomhed og præstationspres. Men det er ikke kun aktiviteter, der skal udvikles og afprøves i løbet af den 3-årige projektperiode, det er også tanker om, hvordan man inviterer de unge ind og med i forløbene og hvordan aktører på tværs af kommunerne samt det frivillige foreningsliv kan arbejde sammen på nye måder til gavn for de unge.

Projektet har netop udsendt en officiel pressemeddelelse, som du kan læse herunder. Hvis du har gode ideer til – eller erfaringer med – hvordan man arbejder med målgruppen i naturen, hvordan man byder de unge ind eller hvem vi skal holde øje med i feltet, så ræk endelig ud. Kontaktoplysninger finder du nederst her på siden. Eller under projektsiden: https://naturvejledningdanmark.dk/projekt/frirum-og-faellesskab-3/

PRESSEMEDDELELSE: 

Naturen skal skabe trivsel for unge i nyt projekt

Fire kommuner skal de næste tre år udvikle aktiviteter i naturen, som middel til at skabe trivsel for unge, i samarbejde med lokale foreninger. Det er Naturvejledning Danmark, der står bag projektet “Frirum og fællesskab i naturen”, som er støttet af VELUX FONDEN.

Naturen har et stort potentiale til at skabe trivsel hos unge, som kæmper med ensomhed, præstationspres og andre mentale udfordringer. Derfor vil Naturvejledning Danmark i et nyt projekt udvikle natursociale tilbud til unge i mistrivsel i samarbejde med fire kommuner: Furesø Kommune, Vesthimmerland Kommune, Odense Kommune og Esbjerg Kommune.

“Naturen kan fungere som et frirum, hvor man kommer væk fra hverdagens pres og forventninger. Der er både plads til aktiviteter, som kan danne grundlag for nye fællesskaber, og til mere stille refleksion og fordybelse. Vi ser derfor et stort potentiale i at naturen i højere grad bliver benyttet i forbindelse med unges trivsel,” siger Jakob Walløe Hansen, formand for Naturvejledning Danmark.

I Furesø Kommune bakkes der op om denne betragtning og chef for Skole- og Ungdomsuddannelse, Per Christensen, tilføjer ”I en tid hvor de unge oplever præstationspres og forhøjet tempo ser jeg et stort potentiale i at vi lægger aktiviteter og samtaler ud i naturen. Naturen minder os om at tage den mere med ro og komme i bedre kontakt med os selv. Vi ser frem til at bidrage med, at få flere børn ud i naturen, ud i understøttende fællesskaber, ud og møde dygtige naturformidlere og de mangfoldige foreninger”. I Furesø Kommune kommer naturstøttepunktet Hjortøgaard til at danne rammen for det trivselsfremmende arbejde i naturen.

Naturvejlederen som brobygger
De fire kommuner vil på forskellige måder udvikle tilbud til unge mellem 13-17 år. I alle kommuner kommer naturvejledere til at spille en særlig rolle som brobygger og facilitator for samarbejdet mellem de kommunale enheder og frivillige foreninger. På den måde skal projektet bane vejen for at civilsamfundet i højere grad kan være med til at skabe trivsel for unge.

Naturvejledere har selvsagt stærke kompetencer til at kunne tilrettelægge aktiviteter i naturen, men de er også rigtigt gode brobyggere, fordi de ofte arbejder på tværs af de kommunale forvaltninger og har god kontakt til det lokale foreningsliv,” siger Jakob Walløe Hansen.

En sådan brobygning er de allerede i fuld gang med i Vesthimmerland Kommune, hvor de er glade for at være en af de kommuner, der kan være med til at udvikle nye metoder til at skabe trivsel for unge. Her tænkes brobygningen til de frivillige foreninger ind på en kreativ måde, der tilmed skaber fritidsjob for de unge og giver et vigtigt boost til selvtilliden. Naturvejleder Karin Winther fortæller: ”At finde en løsning på sådan ”en bro” ser jeg som naturvejleder som en af de helt store opgaver i dette projekt. I mit job kender jeg både til de kommunale og foreningernes udfordringer med at engagere og fastholde unge i specifikke aktiviteter over længere tid. Men i Vesthimmerland har vi måske fundet en metode, der virker. Fra et tidligere projekt har vi gode erfaringer med at bygge et tilbud op omkring en fritidsjobmodel i naturen, disse erfaringer vil vi tage med ind i dette projekt”.

Karin Winther har allerede fået etableret et godt samarbejde med Vesthimmerlands foreningskonsulent og ungdomsskolen Ung Vesthimmerland. Her mødes de unge til en kursusrække med forskellige temaer, der skal klæde dem på som kommende ”NaturTalenter”. ”Når de unge har gennemført kurset, vil de igennem et nyt fællesskab have tilegnet sig nye kompetencer og naturfærdigheder, som kan sætte i spil i fritidsjobs hos bl.a. foreningerne”, fortæller Karin Winther. Tanken er efterfølgende at tilbyde lokale foreninger et samarbejde med NaturTalenterne, hvor de unges kompetencer sættes i spil.

Samarbejdet henvender sig til alle foreninger, som har interesse og ønsker om natur- og udendørsaktiviteter. ”Vi ved, at det ikke kun er spejderrelaterede foreninger men også idrætsforeningerne, der tilbyder naturaktiviteter i deres foreningstilbud, så vi tror på, at deltagerne på NaturTalent-holdet på denne måde, kan komme rundt og bliver bekendt med en masse foreninger, som de måske ikke havde kendskab til i forvejen. Og som de måske heller ikke ville opsøge på egen hånd. Med et NaturTalent-kursus i rygsækken kommer de derimod med viden og kompetencer, som vi håber på, kan hjælpe dem til at blive en del af fællesskaberne på en god og tryg måde”, afslutter Karin Winther.

Også hos MYRTHUE, Natur- og kulturformidling i Esbjerg Kommune, samt på SKIBHUSGÅRDEN, Natur- og friluftscenter i Odense, sidder naturvejlederne klar til at byde velkommen i det grønne. Gennem de kommende år, skal de sammen med de unge selv, undersøge og udvikle naturaktiviteter, der skaber frirum og fællesskab i naturen.

Kontaktoplysninger

Flere nyheder

Her kan du læse flere af foreningens nyheder, artikler og tidligere foreningsblad, NATURvejleder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top