1. november, 2007

“Forskningsformidling” – NATURvejleder 2007 – nr. 3

Dette nummer indeholder artikler om forskningsformidling primært til de store klasser. Du kan læse om konkrete erfaringer og tips til forløb og om de større tanker med at sætte fokus på formidlingen af forskning som en måde at gøre naturvidenskabsfagene mere populære.

Download og læs bladet her.

 • Fem millioner forskerspirer?
  Redaktionel leder
 • Naturvidenskab som lokal strategi
  Dansk Naturvidenskabsfestival – hvordan kan naturvejlederne være med? Pernille Vils Axelsen og Mikkel Bohm fra Dansk Naturvidenskabsformidling giver deres bud.
 • Synliggørelse af det usynlige
  Bioteknologi for 7. klasse. Koordinator for ”Forsker for en dag” Inga Bach fortæller om projektet hvor 7. klasser i Herlev var forskere i en uge.
 • Nørden længe leve
  Videnskabsformidling på naturskolen er godt med det ægte laboratorium er bedre, Torben Juhl videregiver erfaringerne fra et forskningsforløb med 7. klasser.
 • Forskning på et formidlingscenter
  …eller formidling på et forskningscenter! Allan Winther fortæller om fordelene ved at man på Fjord&Bælt kan formidle forskningen direkte.
 • Forskere på Skovens Dag
  Anne Johannisson fortæller hvordan forskere inddrages aktivt i formidlingen på Skovens Dag hvor det både kan handle om grundvandsundersøgelser, udvikling af maskiner og sociologiske undersøgelser.
 • Naturvejledning og planteforskning
  Inga Bach inviterer til at deltage i udviklingen af nye formidlingsinitiativer inden for planteforskning.
 • Forsker for en dag
  Formidlingen af forskning på forskningscentrene Foulum og Flakkebjerg beskrives af Inga Bach som er projektkoordinator for ”forsker for en dag”. Her besøger og oplever klasserne et ægte forskningscenter.
 • Med formidling ombord på Galathea 3
  Jes Aagard rapporterer fra det spændende togt og giver sine betragtninger om projektet med at lave en stor formidlingskampagne uden TV.
 • Hænderne på de gode forskningshistorier
  Forskningsformidling på Det Biovidenskabelige Fakultet foregår i skoletjenesten hvor Torben Ingerslev Roug arbejder. Med 9.000 besøgende om året og evaluering af hvert besøg er der et par gode tips at hente fra deres arbejde.
 • Eksperimentelt arbejde med udskolingen
  Erfaringer med formidling på Raadvad og Fiskebæk Naturskoler. Søren Tange Madsen fortæller om arbejdet med teknologisk udstyr, fælles mål og fordelen ved at have gode lokaliteter til rådighed.
 • Med trompet, gevær, mad og vin
  Dorrit Hansen og Karin Vesterager fortæller hvordan de i Stockholm formidler en verdensberømt forsker som fx Carl von Linné. Det foregår med den gode historie og udklædning som ramme for formidlingen.
 • Alle vil gerne være forskere!
  Forskerrollen brugt som pædagogisk metode og tilgang til et emne vækker elevernes nysgerrighed. Med kitler på og sanserne klar er eleverne hurtigt i fuld gang med at undersøge, fortæller Finn Lillethorup.
 • Naturvejledning, medansvar og selvstyring (I)
 • Naturhistorie og arkæologi i sandkassen
 • Slå flere fluer med ét smæk
 • Hvad vil de derude?
 • Geocenter Møns Klint indviet
 • Naturreservatet Endla, Estland
 • Fra Røvskubber til brintbil

Flere nyheder

Her kan du læse flere af foreningens nyheder, artikler og tidligere foreningsblad, NATURvejleder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top