8. marts, 2021

Foreningen søger kasserer

Kasser søges!

Kære alle,

det seneste halvanden års bestyrelses- og strategiarbejde har mere og mere åbenbaret behovet for at foreningen får en reel kasserer, der kan varetage en række opgaver, som er afgørende for bestyrelsens fremtidige arbejde. Derfor har vi fået udfærdiget vedhæftede beskrivelse af kassererfunktionen. Skulle du gemme på frivillig ånd, glæde for tal, lyst til at gøre en markant forskel og naturligvis være interesseret i fremmen af naturvejledning, hører bestyrelsen meget gerne fra dig. Del evt. gerne i jeres netværk, hvis I dér kender den helt rette.

På forhånd tak!

På vegne af bestyrelsen,

Jakob


Læs mere herunder:

NATURVEJLEDNING DANMARK
Beskrivelse af frivillig kassererfunktion 2021

Frivillig kasserer efterlyses

Naturvejledning Danmark søger en frivillig kasserer, der kan træde ind i bestyrelsen og have det økonomiske overblik, varetage medlemshåndtering og være spilfordeler på henvendelser om økonomiske spørgsmål. En lang række af de tidskrævende opgaver forbundet med foreningens økonomi er uddelegeret til andre.

Opgaver og ansvar for den frivillige kasserer:
 • Bindeled mellem bestyrelsen og interne/eksterne samarbejdspartnere omkring økonomi
 • Fremlægge årsregnskab og budget på generalforsamlingen
 • Budgetopfølgning og rapportering på bestyrelsesmøderne
 • Medlemshåndtering (dialog med medlemmer og opkrævning af kontingent mv.)
 • Postmodtager og -fordeler (kasserermail/e-boks mv. – tage stilling, godkende/sætte finanskonto på og videresende til betaling eller ekspedition)
 • Øvrige økonomiopgaver (fx i fbm. Årskonference, projekter, medarbejdere, forsikringer mv.)
Præmisser for opgaven

Tidsforbruget for opgaven vurderes til at være ca. 15 timer om måneden og ca. 40 timer i januar, hvor der opkræves kontingent. Foreningen tilbyder et fast honorar på 15.000 kr. årligt som B-indkomst.

Vigtige samarbejdspartnere
 • Bogholderfunktion – Michael Rasmussen/Charlotte Kjær: Betaler fakturaer, varetager al bogføring og står for lønregnskab
 • Uddannelsesleder – Eva Skytte: Projektøkonomi og kursusadministration mv.
 • Krible-Krableprojekt – Kari Hald: Projektøkonomi og foreningens nyhedsbrev mv.
 • Foreningsudviklerne – Torben Stenstrup:
  Årsregnskab, budgetopfølgning, moms, ”økonomichefopgaver” og sparring om økonomispørgsmål
 • Webugle – Thomas Brændgaard: Hjemmeside mv.
 • Bestyrelsen:
  Personaleansvar, nye indtægtskilder, medlemstilbud og økonomiske/organisatoriske dele af Strategiplan 2025

  Interesseret?

  Er du nysgerrig efter at vide mere om opgaverne, er du meget velkommen til at kontakte Jakob Walløe på tlf. 23 72 94 63 /mail: formand@natur-vejleder.dk eller Torben Stenstrup tlf. 30 34 46 20 /mail: torben@foreningsudviklerne.dk

page1image4144275552 page1image4144275840

Flere nyheder

Her kan du læse flere af foreningens nyheder, artikler og tidligere foreningsblad, NATURvejleder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top