1. juni, 2004

“Udeskole” – NATURvejleder 2004 – nr. 2

Dette nummer indeholder artikler om teorien bag udeskole, helt konkrete udekoleforløb og erfaringer fra forskellige naturvejledere der har arbejdet med udeskole.

Download og læs bladet her.

 • Skolen på vej ud
  Redaktionel leder
 • Hvad laver man på naturdagene, når man er naturklasse?
  Gitte Andersen har vedlagt årsplan for 3. b. ‘s naturdage med fagene dansk, natur/teknik og billedkunst.
 • ”At både tid og rum har betydning for læreprocesserne og derved det at drive skole”
  Artiklen er klippet fra www.udeskole.dk og her beskriver Karen Barfod fordelene og forudsætningerne for det gode udeskoleforløb.
 • Hvorfor skal børn undervises i naturen?
  Malene Bendix har gennemgået forskning og litteratur på området og forklarer hvad der sker med børn der undervises i det fri. De bliver sundere, klogere og gladere!
 • Når børn bliver klogere på verden ved at bruge sproget
  Lene Herholdt der har stået for en del af forskningsprojektet ved Rødkilde, giver nogle af konklusionerne fra deres arbejde med børnenes sprog og læring.
 • Skovprojekt Vikasgu
  Søren Kristensen og Annemette Gadegaard fortæller om det at arbejde i uderummet med børn, der har særlige udfordringer. De efterlyser samarbejde med naturvejledere.
 • Det højtloftede klasseværelse
  Lars Stubkjær Nielsen fortæller hvordan de på Fiskebæk Naturskole har startet udeskoleprojekt med 4 kommuner.
 • Et investeringsobjekt for naturvejledere
  Poul Hjulmann giver et referat fra en lille naturklasseworkshop og her kommer gode erfaringer og nye tanker på banen.
 • Naturklasser uden naturfaglighed
  Torben Juhl var også til den lille workshop om naturklasser og så tydeligt vigtigheden af naturvejlederens tilstedeværelse for at sikre høj naturfaglig kvalitet i undervisningen.
 • Raadvad Naturskoles tilbud til naturklasser
  Dorrit Hansen videregiver sine erfaringer med at opstarte naturklasser.
 • Får naturvejlederen noget ud af det?
  Karen Vesterager har fulgt en 5. klasse i et naturskoleforløb og har lært meget om kommunikation med lærerne, klassens sociale liv, hun har desuden fået tæt kontakt til hele skolen og mulighed for at komme i pressen.
 • Eleverne evaluerer
  Her kan du læse 5.b.’s evaluering af deres naturklasseprojekt.
 • Naturvejlederen på sidelinjen
  Dorrit Hansen har været 15-20 gange med 3.a i skoven i løbet af et år – det er der kommet nogle spændende betragtninger ud af.
 • På Tipoldemors tid
 • De Grønne Guiders indtog i Naturvejlederforeningen
 • Shamanisme – en dyb kontakt til naturen
 • Gud og uglen

Flere nyheder

Her kan du læse flere af foreningens nyheder, artikler og tidligere foreningsblad, NATURvejleder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top