1. oktober, 2017

“Naturvejledning – et mangfoldigt tilbud i de danske kommuner” – NATURvejleder 2017 – Nr. 3

En stor del af de danske naturvejledere er ansat i kommuner, hvor de arbejder med at inddrage naturformidling i den kommunale kernedrift indenfor: folkeskolen, sundhed for ældre, socialt arbejde, turisme, integration o.m.a. Naturvejlederne giver kommunens borgere et nært forhold til naturen, hvilket medfører større livskvalitet. Naturen er en gratis medhjælper i det kommunale arbejde og naturaktiviteter er et omkostningseffektivt rekreativt tilbud.

I dette temanummer af magasinet NATURvejleder har lokale naturvejledere i danske kommuner indhentet udtalelser om naturvejledningens gavnlige effekt fra borgmestre, kommunalpolitikere, embedsmænd og øvrige kommunale samarbejdspartnere. Også Friluftsrådet har bidraget, da de i kraft af deres mangeårige arbejde med naturvejlederordningen har en unik indsigt i naturvejledernes værdi for kommunerne.

Op mod dette efterårs kommunalvalg er det vigtigt, at sætte fokus på alt det gode arbejde, som de kommunale naturvejlederne gør. De er en mangfoldig gruppe af passionerede ildsjæle, hvilket afspejles i artiklernes varierede form. Temanummeret skal vise politikere og embedsmænd i kommunerne at naturvejledning er et succesfuldt virkemiddel i mange af de kommunale kerneopgaver. Derfor deles bladet i den kommende tid ud til så mange kommunale politikere og embedsmænd som muligt over hele landet, i håb om at naturvejledningen kommer på dagsordenen og bliver understøttet og udbredt over hele landet.

Download og læs bladet her.

 • Redaktionens leder
  Temaredaktør Kristian Blicher Jepsen introducerer temaet for denne særlige udgave af magasinet NATURvejleder: Naturvejledning – et mangfoldigt tilbud i de danske kommuner.
 • Foreningens leder
  Foreningens formand Peter Laurents reflekterer over naturvejledningens aktuelle situation og de store ændringer som ordningen måske står overfor i den nærmeste fremtid.
 • Naturvejledere – mere end bålkurser og billestudier
  Friluftsrådets kommunikationschef Astrid Bjørg Mortensen beskriver de mangeartede opgaver som naturvejledere løfter i de danske kommuner.
 • Randers Naturcenter: En succes bygget på samarbejde
  Naturcenterleder Helle-Marie Taastrøm og Natur- og Miljøchef Nels Markussen, Randers kommune fortæller historien om hvordan Randers fik et nyt flot naturcenter og hvordan naturvejledningen på centeret bidrager til mange af kommunens velfærdsopgaver.
 • Naturvejledning i arbejdet med kriminalitetstruede unge
  William Rouat er naturvejleder i tilbuddet Den Korte Snor under Københavns Kommunes socialforvaltning. Temaredaktør Kristian Blicher Jepsen beskriver i denne interviewartikel Williams tilgang til arbejdet med unge som har begået eller er i fare for at begå kriminalitet.
 • Science, udeskole og sundhed i naturen – Naturvejledning i Hvidovre Kommune
  I Hvidovre er naturvejledning et ankerpunkt i kommunens satsning inden for science og udeskole i grundskolen, samt i sundhedsaktiviteter på demensområdet. Natur- og udeskolevejleder Mette Lynge Nielsen beskriver i denne artikel dette arbejde sammen med de kommunale samarbejdspartnere.
 • Nye danskere nyder naturen
  Per Christensen, områdeleder for Uddannelse og Natur i Ung Odense, beskriver hvordan man i Odense Kommune målrettet bruger naturvejledning og friluftsliv i arbejdet med at give nydanske skoleelever og daginstitutionsbørn et tilhørsforhold til den lokale natur.
 • Naturvejledningens værdi for Kolding Kommune
  Naturfagskonsulent Jørn Chemnitz Kristiansen fortæller om værdien af Kolding Naturskoles arbejde med implementering af skolereformen, naturvejledning for specialskoler og opbygning pædagogiske netværk i kommunen.
 • Naturvejledningen i Sønderborg Kommune – et stærkt samarbejde
  Sønderborg Kommunes syv naturvejledere beskriver i denne artikel, hvordan de igennem en unik samarbejdsmodel på tværs af organisationer virkeliggør kommunens store satsninger indenfor naturvejledning og naturprojekter.
 • Naturvejledning på tværs af kommunens forvaltninger
  I denne artikel giver Hans Tonnesen en personlig beretning, om hvordan han som naturvejleder i Tønder Kommune arbejder på tværs af forvaltningerne og bringer naturvejledning ind i arbejdet med alle kommunens borgere.

Flere nyheder

Her kan du læse flere af foreningens nyheder, artikler og tidligere foreningsblad, NATURvejleder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top