1. august, 2008

“Naturpleje og naturgenopretning” – NATURvejleder 2008 – nr. 2

Dette nummer indeholder artikler om konkrete erfaringer med vidt forskellige naturpleje- og genopretningsprojekter der inddrager forskellige målgrupper.

Download og læs bladet her.

 • De’t jo det,det hele handler om…
  Redaktionel leder
 • Vilde heste på Sydlangeland
  På Langeland har man haft stor succes med at bruge vilde heste i naturplejen
  – ikke mindst i forhold til publikum, har der været stor succes fortæller Jesper Vagn Christensen.
 • OBSnatur – naturovervågning for folket!
  Jesper Bønløkke forklarer hvordan OBSnatur gennem landsdækkende kampagner, vil sætte fokus på dyre- og plantegrupper ved at inddrage hele Danmarks befolkning i naturovervågningen – et middel til at skabe både interesse for og indsigt den danske natur.
 • Høslæt og formidling
  Henrik Jørgensen giver en beretning fra lefestivallen i Gribskov, hvor der formidles naturpleje med rod i det traditionelle høstarbejde med le.
 • Kogræsserlaug og naturvejledning
  Leif H. Sørensen fortæller historien bag dannelsen af Faaborg Naturpleje- og kogræsserlaug, og de andre kogræsserlaug, der er fulgt efter i det sydfynske.
 • Vandtjek: Børnenes egen naturovervågning
  Lars Nygaard præsenterer Vandtjek, et undervisningsmateriale til folkeskolen, hvor naturovervågning er et af omdrejningspunkterne. Materialet fokuserer bl.a. på at gøre eleverne opmærksomme på betydningen af naturpleje.
 • Naturpleje med lokale skoleklasser
  På Bække Skole midt på Hærvejen har man haft stor succes med at lade skoleeleverne
  deltage i naturplejen af lokale naturarealer og kulturminder, fortæller Finn Lillethorup.
 • Adopter et reservat
  Fugleværnsfonden har de sidste fem arbejdet aktivt med at inddrage lokale skoleklasser i naturplejen på fuglereservaterne. Allan Gudio Nielsen giver erfaringerne videre.
 • Naturpleje, formidling og våde kviemuler
  Marianne Kragh Petersen fortæller hvordan man på herregården Skovsgård har man fokus på at formidle, hvordan landbrugsdriften kan tilrettelægges, så der tages hensyn til herregårdslandskabet med enge, vandhuller og levende hegn.
 • Danmarks suverænt største naturhjemmeside
 • Ø-lam
 • Kryb og kravl som naturformidling
 • Naturrum – port til naturen, rum til fordybelse

Flere nyheder

Her kan du læse flere af foreningens nyheder, artikler og tidligere foreningsblad, NATURvejleder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top