1. december, 2017

“Kulturhistorie i naturvejledningen” – NATURvejleder 2017 – Nr. 4

Det danske landskab kan i overvejende grad karakteriseres som et kulturlandskab, og overalt i den danske natur ses resultaterne af menneskets interaktion og omformning af naturen gennem tusinder af år. Den kulturhistoriske naturvejledning kan i tråd hermed bidrage til en øget historisk bevidsthed og forståelse for sam­spillet mellem menneske og natur gennem historien med anvendelse af den brugerinddragelse, aktivering og sanselighed, som kendetegner naturvejledningen som praksis.

Kulturhistorisk naturvejledning er ikke kun højryggede agre, hulveje og bronze­alderhøje; det er også faglig velkvalificeret historieundervisning under åben himmel og aktiverende formidling i øjenhøjde, der vækker den gryende historiebevidsthed hos de mindste. Forståelsen af at være historieskabende og samtidig befinde sig i et historieskabt landskab bliver bedst tilegnet ude i det fri, hvor sporene fra fortiden taler for sig selv. Hvad enten man er nydansker, studerende, museumsgæst eller naturentusiast, så kan den kulturhistoriske naturvejledning derfor bidrage med et nyt blik på vores skove, landbrugsarealer, inddæmmede engarealer og kyststrækninger.

Dette nummer af NATURvejleder stiller skarpt på den gren af naturvejledningen, som beskæftiger sig med kulturhistorien, og det er spækket med eksempler på, hvordan historien spiller en vigtig rolle hos en lang række danske naturvejledere. Forhåbningen er at inspirere til en yderligere inddragelse af kulturhistorien rundt om i landet. Inddragelse af kulturhistorien i naturvejledningen skaber mulighed for, at vi kan gøre os selv gældende på endnu flere arenaer – kommunalt, politisk og formidlingsmæssigt – også er kulturhistorien en vigtig brik i forståelsen af den natur og det landskab, som vi er omgivet af.

Download og læs bladet her.

 • Redaktionens leder
  Tema-redaktør Helle Ingerslev Kristensen introducerer temaet ”kulturhistorisk naturvejledning”
 • Foreningens leder
  Foreningens formand Peter Baloo Laurents’ leder
 • Naturvejledning på Gammel Estrup
  Museologi og naturvejledning kan sagtens gå hånd i hånd skriver museumsformidler og naturvejleder Helle Ingerslev Kristensen.
 • Herregården i naturen – værdien af kulturhistorisk naturvejledning fra et lederperspektiv
  Museumsdirektør på Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, Britta Andersen kommer med sit perspektiv på naturvejledningens rolle på Gammel Estrup.
 • Kulturhistorie for de mindste
  Hvordan formidles fortiden for de mindste? Cand. theol og museumsformidler Anders Sinding beskriver et kulturhistorisk formidlingstiltag for børn i dagtilbud.
 • Når gymnasiet indtager museet – og museet svarer igen
  Gymnasielærer Janni Skovvang og museumsformidler Helle Kristensen skriver om erfaringer med alternativ historieundervisning for gymnasieelever udviklet i samarbejde mellem gymnasie og museum.
 • Kulturhistorisk formidling med runer
  Runebrænding er en fascinerende (børne)aktivitet, der taler til sanserne og fortæller om fortidens bogstaver. Thomas Larsen-Schmidt der er projektkoordinator, naturvejleder og medtovholder på det Kulturhistoriske Netværk stiller skarpt på indhold og formål med en runebrændingsaktivitet.
 • Naturvejledning og kulturhistorie
  Naturvejleder og tovholder på det Kulturhistoriske Netværk Ole Sørensen beskriver de mange muligheder i naturvejledning, der både inkluderer natur- og kulturhistorie.
 • Det Grønne Museum laver selvfølgelig naturformidling
  Museumsformidlerne Rasmus Amtkjær og Karen Schacht fortæller om de nye tiltag i museets undervisningsafdeling i kølvandet på sammenlægningen af Dansk Landbrugsmuseum og Dansk jagt og Skovbrugsmuseum.
 • Museets kulturmiljø som alternativt læringsrum for børn med særlige behov
  Børn og unge placeret i kommunernes specialtilbud kan opnå store læringsmæssige gevinster ved naturvejledningsforløb. Helle Kristensen fortæller om erfaringer og Best practice.
 • Naturens stillekupé på Livø 2018
  En kort intro til hvad der venter medlemmerne til årskonferencen 2018, der arrangeres af Midt- og Vestjyderne og afholdes på Livø.
 • Grejbanker i Danmark
  Lars Borch har kigget i rapporten om grejbanker i Danmark og han præsenterer interessante detaljer fra rapporten.
 • Dansk krebseatlas er sat i søen – og du kan være med!
  Projektleder for Dansk krebseatlas Sune Agersnap opfordrer naturvejlederne til at deltage aktivt i undersøgelsen – og til at bruge krebs i formidlingen.

Flere nyheder

Her kan du læse flere af foreningens nyheder, artikler og tidligere foreningsblad, NATURvejleder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top