1. marts, 2018

“Geologi og landskabsdannelse” – NATURvejleder 2018 – Nr. 1

Kan du huske første gang du smagte på sand, enten i børnehaven eller på stranden? Husker du første gang du fandt et forstenet søpindsvin og blev forundret over dets udseende, og forestillede du dig ligefrem, den verden, søpindsvinet engang levede i?

Det er sådanne oplevelser, der sidder i mange af os, og som i visse tilfælde er med til at definere vores fremtid i en eller anden forstand – og da du læser denne udgave af NATURvejleder antager jeg at du stadig har en vis interesse i den retning.
De samme metoder, som barnet, med sin nysgerrige undersøgende tilgang, bruger for at blive klogere på livet, er en del af de samme metoder, som geovidenskabsfolk bruger i deres professionelle voksenliv for at kunne bestemme visse (mindre) faktorer, der kan beskrive en større sammenhæng.

Med dette temanummer om geologi og landskabsdannelse, og de afledte temaer, sætter vi fokus på denne større sammenhæng, og søger at kunne belyse hvordan geologi og landskab er en afgørende faktor for den natur, vi holder så inderligt af og bruger i vores daglige virke.

Temanummerets indhold spænder over alt fra hvordan man med moderne metoder, såsom satellitter og digitale højdemodeller, kan belyse et landskabs nuværende udseende og tilblivelse, over hvordan augmented reality kan understøtte formidlingen af landskaber, der ikke længere eksisterer, til hvordan udvinding af råstoffer kan eksponere geologi, der på smukkeste vis forklarer mægtige landskabsdannende processer. Derudover giver temanummeret et indblik i landskabets betydning for kulturhistoriens udvikling, samt en indgående indsigt i visse af de større undervisnings-projekter, der i disse år udspringer fra visse forskningsinstitutioner, og som bl.a. baseret på feltarbejde med samme førnævnte undersøgende tilgang, inspirerer unge mennesker til i højere grad at interessere sig for geofagene.

Alle artikler prøver i et vis omfang at lade det være op til læseren at overveje brugen af de enkelte indlæg til enten inspiration eller reel inkorporering i naturvejledningen, der er en af de vigtigste kilder til prægningen af fremtidige generationer af naturinteresserede.

Download og læs bladet her.

 • Foreningens leder
  Naturvejlederforeningens formand har ordet…
 • Få geologien ned på jorden
  Kulturhistoriker og Naturvejleder Gert Hougaard Rasmussen giver hands-on eksempler på formidling og aktiviteter til anskueliggørelse af geologisk tid samt geologisk og geografisk oprindelse.
 • Naturpark Åmosen – formidling af geologi og kulturhistorie
  I Naturpark Åmosen er landskabet og geologien med til at sætte en ramme om den kulturhistoriske formidling som levendegør og tydeliggør hvordan kulturlandskabet er opstået i tæt samspil med naturen.
 • Hvordan når man 150 millioner år på 4 dage?
  Tag med bag om GeoFelt, et 4-dages felt-projekt der sætter geofagene på dagsordenen for gymnasieelever og skaber en platform hvor eleverne kan tænke store tanker og undres over naturens processer.
 • At læse landskabet – ny teknologi overhaler kurveplaner
  Digitale højdemodeller udgør i større grad et vigtigt værktøj for geologer, og sammenholdt med geologisk data og dateringer afslører disse nye detaljer i landskabet.
 • Danmarks digitale landskab i 3D
  Med relativt få og simple greb er det i dag muligt at skabe digitale 3D-modeller af landskaber, hvorved man fx nemmere kan opnå en forståelse for et givent landskabs tilblivelse.
 • Augmented reality viser vej i fortidens landskab
  I Odsherred åbner brugen af moderne teknologi ude i landskabet op for en tidsrejse, der illustrerer hvordan et komplekst istidslandskab danner grundlaget for en lang og rig kulturhistorie.
 • Beskriv verden – ny app til naturfagsundervisningen
  “Beskriv verden” er et værktøj der sætter fokus på de grundlæggende arbejdsmetoder i naturvidenskaben – observation, beskrivelse og undersøgelse – for at få eleverne til at stille spørgsmål til, og finde svar i, de genstande og fænomener de retter blikket mod.
 • Kridt skoene og tag på feltarbejde
  Kridtprojektet er et eksempel på geologisk felt- og laboratoriearbejde for udskolingen. I tillæg til artiklen findes ekstramateriale i form af bl.a. øvelsesvejledninger, udstyrsliste og geofaglig litteraturliste på Naturvejlederforeningens hjemmeside.
 • Grusgrave – et vindue til fortiden
  Adgang til grusgrave kan rumme mange gode oplevelser og give stor indsigt i spændende geologiske processer, der ellers normalt vil være gemt under mulden.
 • Invitation til Naturvejledernes Årskonference 2018
  Midt- og Vestjyderne inviterer i år til Naturvejledernes Årskonference, der afholdes på Livø. Se programmet for de tre dage og læs mere om de workshops og events, du har mulighed for at deltage i under årsmødet.

Flere nyheder

Her kan du læse flere af foreningens nyheder, artikler og tidligere foreningsblad, NATURvejleder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top