1. september, 2016

“Den Åbne Skole” – NATURvejleder 2016 – nr. 3

I dette temanummer dykker vi ned under overfladen, for at tage et nærmere kig på den åbne skole og naturvejlederens rolle ift. skolernes nye hverdag. Vi har været hele vejen rundt og indhentet input med mange forskellige briller, men hele tiden med en relation imod vores praksis som naturvejledere. I temanum­meret her finder du således både; indblik i og syn på skolereformen og naturvejle­derens rolle fra andre sider af bordet, konkrete eksempler og portrætter som kan tale ind i din hverdag, samt værktøjer til at blive klogere på og få mere ud af den åbne skole.

Download og læs bladet her.

 • Redaktionens leder – Tema: Den Åbne Skole
  af Peter Laurents og Mia Lindegaard Pedersen, der som temaredaktører præsenterer bladets tema.
 • Foreningens leder: Hip Hip Hurra, og tillykke med vores fælles fødselsdag
  af foreningens formand Peter Laurents.
 • Fælles Mål og fælles prøve
  af Læringskonsulent Keld Nørgaard. Få styr på de nyeste centrale tiltag indenfor naturfagene samt hvordan du som naturvejleder kan støtte op omkring udviklingen.
 • Forvaltningen i skoven
  af Skolechef Holger Bloch Olesen. Giver dig et indblik i en anderledes skoleforvaltning, hvor naturcentret sidder med ved bordet og er bindeleddet mellem skoler og forvaltning.
 • Udeskolevejleder?
  af Ph.d. Niels Ejbye-Ernst & Konsulent på Skovskolen Poul Hjulmann Seidler. Få et indblik i Udeskolevejleder-efteruddannelsen og naturvejlederens rolle som aktør i Udeskolen.
 • Naturvejlederens rolle efter skolereformen
  af Udeskolekonsulent og Naturvejleder Inge Herrun Christensen. Sætter fokus på naturvejlederens indgangsvinkler til og muligheder for at blive implementeret i folkeskolen efter reformen.
 • Naturvejledning – roder ikke bare i jorden med en pind
  af Naturvejleder Thomas Nielsen. Giver et konkret bud på hvordan klasseværelsets teori kan forbindes med virkelighedens praksis igennem ’Skolen i virkeligheden.’
 • Et portræt af en naturvejleder i skolegården
  af Naturvejleder Peter Laxdal. Giver et indblik i en anderledes naturvejleder- rolle og præmisserne for at udeskole i skolegården kan lykkes.
 • Naturskolen efter folkeskolereformen
  af Naturvejleder Guiliano Matessi & Naturvejleder Jaris Bigler. Peger på nogle af de konkrete tilpasninger og den nye strategi, der har vist sig effektiv for Københavns Naturskoles arbejde ind i folkeskolen efter reformen.
 • Vores naturområde – Et eksempel på udeskole i Hvidovre
  af Udeskolevejleder Mette Lynge Nielsen. Giver et konkret eksempel på arbejdet med den nære natur og samarbejdet med skolelærerne i forhold til udeskoleforløb.
 • Den åbne skole – kortlagt på landsplan
  af Naturvejleder Mia Lindegaard Pedersen. Introducerer Skoletjeneste Netværkets 2 seneste rapporter omkring Åben Skole og peger på nogle af de pointer der taler ind i naturvejlednings rolle i den åbne skole.
 • Ind med naturvejledning, ud med undervisningen
  af Kommunikationschef i Friluftsrådet Astrid Bjørg Mortensen. Sætter spot på et par af Friluftsrådets indsatser og projekter som kan anvendes som værktøjer ind i den åbne skole.
 • Et nyt netværk har set dagens lys
  naturvejlederforeningen og Friluftsrådet har sammen taget initiativ til et netværk omkring naturvejledernes rolle i Den Åbne Skole.
 • Dansk naturvejledning fylder 30 år
  af dansk naturvejlednings grand-old-man Arne Bondo-Andersen, der ønsker tillykke med naturvejlederordningens fødselsdag – og ønker held og lykke fremad.
 • Boganmeldelser
 • Udeskole Konference
  invitation til konference – Udeskole/åben skole en del af folkeskolen

Flere nyheder

Her kan du læse flere af foreningens nyheder, artikler og tidligere foreningsblad, NATURvejleder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top