1. november, 2010

“Biodiversitet” – NATURvejleder 2010 – nr. 3

Dette nummer indeholder artikler der beskriver det biologiske begreb biodiversitet, de politiske udfordringer, love og projekter der omhandler beskyttelsen af vores klodes biodiversitet. Selvfølgelig kan du også finde dygtige naturvejlederes erfaringer med formidling af emnet.

Download og læs bladet her.

 • Biodiversitet i naturvejledningen
  Redaktionel leder
 • Biodiversitet-året der blev væk
  Finn Lillethorup har researchet i de internationale politiske beslutninger og forhandlinger, der ligger bag udnævnelsen af 2010 som biodiversitetsår og den efterfølgende udsættelse til 2020. Der gives en gennemgang af FN’s biodiversitetskonvention og deraf følgende rammer og lovgivning i EU og Danmark. Der gives en række links og publikationer om biodiversitet.
 • Formidlingsevents giver os mere viden om truede arter
  Mogens Krog fortæller om fordelene ved at inddrage børn i undersøgelser om artsudbredelse. Et helt konkret eksempel er deres nøddejagt som giver viden om hasselmusens udbredelse. Der er også en nøddeskals-nøgle lige til at bruge.
 • European Bat Night
  Det er vigtigt at vi som formidlere er faktuelt ”klædt ordentligt på”. Mogens Krog videregiver de gode erfaringer fra et erfa møde for naturvejledere om flagermus. Organisationen EUROBAT præsenteres.
 • allearter.dk
  Her er en præsentation af hjemmesiden www.allearter.dk. Da artiklen blev skrevet indeholdt databasen mere end 22.000 arter.
 • Bioblitz
  Fænomenet Bioblitz præsenteres af Finn Lillethorup. Her beskrives bioblitzens historie, der gives konkrete eksempler henvises til hvor man kan finde en Biobliztmanual – så man kan arrangere sin egen Bioblitz.
 • Biodiversitet og Shannon-index
  Morten D.D. Hansens præsenterer sit undervisningsforløb til gymnasieklasser om biodiversitet og Shannonindex – lige til at bruge. Forløbet kan bruges både med planter og dyr.
 • Biodiversitet på en tørresnor i Finland
  Stella Blichfeldt fortæller om en simpel men effektiv aktivitet med biodiversitet i skoven for 5. klassetrin. Aktiviteten indeholder kimsleg, simple nøgler, tælleark og flot fremvisning.
 • Biodiversitet i skolen
  Kolding Naturskole har fået ejerskab til deklarationer i Countdown 2010 – en slags miljøkontrakt mellem generationer. Jørn Chemnitz Kristiansen fortæller om biodiversitetssamarbejdet mellem skoler og naturskolen.
 • Tal på biodiversiteten
  Klaus Peter Brodersen beskriver et konkret forløb for større klassetrin hvor biologisk feltarbejde, datamodeller og matematik giver god forståelse for biodiversitet hos eleverne.
 • Plakat: International Biodiversitetsdag
  Plakaten er lige til at tage ud af bladet – hæng den op hvor alle kan se den.
 • Nationalnycklen
  Anmeldelse af det svenske naturhistoriske bogværk, der beskriver samtlige levende organismer over bakterieniveau i Norden.
 • Tips&Tricks: Naturvejledning og biodiversitet
 • Danmarks natur 2010
  Anmeldelse af rapport om tabet af biologisk mangfoldighed.
 • Klimadag på Naturskolen i Viborg Kommune
 • Drama og det narrative

Flere nyheder

Her kan du læse flere af foreningens nyheder, artikler og tidligere foreningsblad, NATURvejleder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top