Hvorfor skal der være naturvejledning i Danmark?

Naturvejlederordningen i Danmark har eksisteret i mere end 30 år, og der er i dag beskæftiget mere end 400 naturvejledere rundt omkring i kommuner, på naturskoler, museer og naturfaglige formidlingscentre.

Formålet med naturvejledningen i Danmark, er at skabe forståelse og indsigt i dansk natur, og medvirke til at sikre at børn og unge lærer at se og respektere sammenhængene mellem natur og kultur, og mellem menneske og natur, således at der bevares og udvikles en nødvendig balance mellem naturbenyttelse og – beskyttelse.

  • Naturvejledning giver deltagerne direkte oplevelser i naturen.
  • Naturvejledning formidler helheder, hvor natur og kulturmiljø formidles som produkter af naturgrundlag, naturlige processer samt menneskets påvirkning af naturen.
  • Naturvejledning giver muligheder for at opnå erfaringer og viden om naturgrundlag samt samfundets forvaltning af natur, miljø og kulturmiljø.

Målet med naturvejledning er:

Vidensblade om naturvejledning i praksis

Naturvejledning Danmark har udarbejdet fem vidensblade, der uddyber forskellige indgangsvinkler og samarbejder, hvor naturvejledning spiller en rolle, læs mere her:


I rapporten “Naturvejledning i det 21- århundrede” kan du læse meget mere om, hvad naturvejledning er og kan.

I rapporten “Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan?” udarbejdet af Friluftsrådet i samarbejde med en række naturvejledere, gives gode eksempler på, hvordan naturvejlederen kan gøre en forskel på mange forskellige kommunale områder, herunder blandt andet sundhed, børn og ældre. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top