Eksempler på naturvejledning

Naturvejledning kan tage mange former, og forskellige naturvejleder formidler på mange forskellige måder. Nedenfor kan du læse fire forskellige eksempler på hvad naturvejledning kan være.

Naturvejledning & småbørn

Naturvejledning i skolen

Naturvejledning & ældre

Naturvejledning & kultur

Naturvejledning & småbørn

Af Katharina Hejgaard, naturvejleder på småbørnsområdet i Rudersdal Kommune

Rundt om i landet arbejder naturvejledere med at formidle naturen for børn og voksne i dagpleje, vuggestue og børnehave. Ved at drage naturvejlederen ind i den daglige pædagogiske planlægning, giver vi vores mindste børn en mulighed for at blive fortrolige med den danske natur. Gennem førstehåndsoplevelser for børnene i deres nære natur, understøtter naturvejlederen læring om naturen, og viser hvordan naturen også fungerer som katalysator for mange andre læreprocesser.

En dag med naturvejlederen kan f.eks bestå i at mødes ved det lokale vandhul og sammen undersøge alt det spændende Krible-krableliv, der er under overfladen. Typisk har naturvejlederen på forhånd aftalt forløbet med personalet. Naturvejlederen kan i sin planlægning f.eks tage højde for børns forskellige læringsstile, alder og mange intelligenser. Dermed er der grobund for at børn og voksne bliver berigede af en tur med naturvejlederen.

En dag ved søen
Inde i skoven mødes vi ved den lille skovsø. Dagen starter med en sang om et af de dyr, vi håber at finde, nemlig en haletudse. “Bim bam busse, jeg er en haletudse” lyder det med glade børnestemmer. Vi snakker lidt om at der også kan være andre sjove dyr under vandet, og jeg viser børn og voksne hvordan man bruger nettet. De små dyr gemmer sig gerne under nedfaldne blade og dynd, så vi skal sortere fangsten med fingrene. Det er en overvindelse for nogle at røre ved det mørke slam, men begejstringen vil ingen ende tage, da en skorpionstæge dukker op. Vi får den listet op i et akvarium med rent vand, og vi bruger god tid på at forundres. Hvad mon det er for en fyr? Børnene bladrer i opslagsbøgerne og finder hurtigt tegningen af vores skorpionstæge. Og haletudsen? Den fangede vi i næste tag med nettet!

Naturvejledning i skolen

Af Mette Lynge, naturvejleder på Quark Naturcenter i Hvidovre

Naturvejledere kan have mange forskellige faglige baggrunde, f.eks. biolog, skov-og landsskabsingeniør og pædagog. På Quark Naturcenter har alle naturvejlederne en baggrund som lærere.

Forløbene på naturcenteret bliver udarbejdet med udgangspunkt i fælles mål og kompetenceområderne. På hjemmesiden er forløbene beskrevet med færdigheds- og vidensmål og særlige fokuspunkter. Derved har lærerne mulighed for at planlægge besøget i forhold til deres årsplan, samt forberede eleverne på forhånd.

Quark centeret inviterer til et årligt møde med lærerne, hvor de har mulighed for at komme med input til nye forløb. Vi er meget opmærksomme på at sikre en udvikling, der er i lærernes interesse og laver løbende evaluering, så vi hele tiden tilbyder en undervisning der er relevant og afspejler de krav der bliver stillet til undervisningen i folkeskolen.

(Uge)Sex på Quark
Der er booket fuldt op til Uge Sex undervisningen på Quark. Som et supplement til sexualundervisningen på skolerne, er det en lidt anden indgangsvinkel der blev taget.

Med afsæt i dyrenes verden, bliver der i løbet af de 2 timer klasserne er på besøg, draget paralleller til mennesket. Der bliver indledningsvist snakket om parringsritualer blandt smådyrene i haven. Det er noget af en øjenåbner at gråspurvene er utro, at krabbeedderkoppe-hannen binder hunnen fast før parring og at en kældersnegl har en 25 cm lang penis.

Lidt inde i forløbet bliver det en lidt mere ”hands on” oplevelse, når eleverne får forskellige ting på bordet, som de skal gætte hvad er. De bliver således præsenteret for en pose med ornesæd, insemineringsrør, væddersele og til sidst et underliv fra et får, samt penis og testikler fra en vædder. Med handsker på er der mulighed for at undersøge tingene nærmere, samtidig med at der bliver fortalt om sammenhæng og funktion.

Der sluttes af med et lidt mere videnskabeligt indslag, hvor eleverne skal se på ornesæd i mikroskop, og der bliver flittigt taget billeder gennem okularet. Der laves mikropræparater med sæddræbende creme, nogle bliver lagt på is og andre varmet op.

For mange af eleverne er noget af det temmelig grænseoverskridende. Der er derfor plads til at sige ”ad” og man kan deltage i det omfang som man kan magte. Men langt de fleste elever kommer hurtigt over at det er lidt klamt, og er meget nysgerrige og fagligt engagerede.

Eleverne har helt sikkert fået en stor oplevelse og tager en masse viden med sig, som de snakker om længe efter.

Naturvejledning & ældre

Af Mette Millner, Naturvejleder på Ishøj Naturcenter

På Ishøj Naturcenter er naturvejledernes primære målgruppe børn og unge, men vi har også kastet os over en række andre grupper af borgere i kommunen. Her i blandt de ældre.

De sidste 5 år har Ishøj Naturcenter haft et super godt samarbejde med plejehjemmene, hvor vi formidler til beboere og brugere af daghjem og aktivitetscenter. Emnerne spænder bredt lige fra bålmad i plejehjemmets have, til kyllingebesøg og æbledage, hvor turen også går til den lokale æbleplantage. Fælles for alle forløbene, er at vi gerne vil give de ældre nogle oplevelser som vækker minder, gerne krydret med ny viden.

Børn og ældre sammen
Til tider kombinerer vi Naturcenterets brugergrupper, så børn og gamle mødes omkring naturformidlingen. Det er blandt andet sket i forbindelse med et mini-dyreskue på plejehjemmet, hvor børn fra en af skolens SFO’er fortalte de ældre om, hvad dyrene spiser og hvordan de lever, et emne børnene havde arbejdet med over længere tid. Melanie på 6 år giver, sammen med Kurt på 83, flaskelammet mælk samtidig med at Kurt fortæller om fårene, der var på den gård, hvor han voksede op.
Den er stensikker hver gang, ungernes glæde og livlighed smitter af på de ældre. Det er uden tvivl en fantastisk oplevelse for begge parter.

Naturvejledning & kultur

Af Mette Millner, Naturvejleder på Ishøj Naturcenter

I havørnenes rige – natur og kulturhistorie på Alrø.
Med ansættelse som naturvejleder på det kulturhistoriske museum Moesgaard Museums Odder afdeling, formidler man, som naturvejleder, såvel natur – og kulturhistorie. Jeg syntes, at sammenhængen mellem natur- og kulturhistorie bringer en fantastisk formidlingsrigdom til såvel offentlige som bestilte arrangementer – et af mine egne foretrukne arrangementer er: ”I havørnenes rige – natur og kulturhistorie på Alrø”:
På Alrøs naboø, Vorsø yngler havørnene; det har de gjort siden 2012, med stor succes. I vinterhalvåret fouragerer ørnene på det gigantiske spisekammer af rastende svømmefugle ved SØ – siden af Alrø. Her er det muligt med teleskop og håndkikkert at iagttage ørnene – særligt spændende er det, når de jager.

Hvert år holder jeg 3 – 4 havørneture ved Alrø. En af disse ture har skilt sig særligt ud, dels var der rigtig mange deltagere med på turen – 125, dels så havde vi denne dag havørenparret fra Vorsø til at holde opvisning i jagtteknik og – strategi. I over en time var der opvisning, afbrudt af korte hvil, hvor den mindre han-ørn, ”prustende efter vejret”, hvilede hovedet op mod den noget større hun – ren idyl. Desværre fik ørnene ikke held denne dag med fangsten, men begejstringen hos deltagerne var meget stor.

Men, hvad så med kulturhistorien? Ja, her bruger jeg ventetiden på, at ørnene viser sig, eller gåturen rundt om øst-enden af Alrø til fortællinger om, den spændende ø. Den kulturhistoriske formidling kobler fortid med nutid – giver en forståelse af hvorfor stedet ser ud, som det gør i dag. Det er fortællingen om Jost Rosenmeier, Alrøs stamfader, om færgefarten, om pakhuset, om møllen, om vadevejen og ”kampen” om den strandede hval og meget mere!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top